Energie in gebiedsontwikkeling

Hoe bouwt u energiezuinig bij de gebiedsontwikkeling van nieuwbouw of herstructurering (sloop/nieuwbouw en grondige renovatie)?

Verschillende partijen en belangen spelen een rol en er zijn veel mogelijkheden. De plannen gaan vaak over langdurige en ingewikkelde projecten. Deze pagina's geven informatie over:

Al deze onderdelen staan beschreven in het rapport 'Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces'. Dit document vindt u terug bij de download.

Excellente gebieden

Grootschalige, energiezuinige nieuwbouwprojecten met toepassing van innovatieve technieken. Laat u inspireren. Lees over de toegepaste kennis en opgedane ervaringen.

Publicaties

In de bibliotheek van RVO.nl vindt diverse publicaties over energie in gebiedsontwikkeling.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Energie in Gebiedsontwikkeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Service menu right