Slimme meter |RVO.nl

Service menu right

Hoe werkt de Slimme meter?

19-10-2020
Bent u al toe aan de Slimme meter? Tussen 2015 en 2020 krijgen alle kleinverbruikers - huishoudens en kleinzakelijke verbruikers - een Slimme meter. De regionale netbeheerders verzorgen het aanbod en installatie van de meter - in opdracht van de rijksoverheid.
 

In 2020 moet minimaal 80% - maar liever 100% - van alle huishoudens een Slimme meter hebben. Eind 2016 beschikten bijna 3 miljoen huishoudens inmiddels over een Slimme meter.

Installatie gratis en niet verplicht

De installatie van een slimme meter is gratis, en voor consumenten niet verplicht. Consumenten kunnen de meter ook weigeren of  'administratief'uit laten zetten, zodat hij functioneert als een traditionele meter. Bij weigering blijft de oude elektriciteitsmeter en gasmeter hangen, of wordt een niet op afstand uitleesbare meter geïnstalleerd. Na installatie heeft de consument 2 opties om de meter te laten uitlezen: 

  1. dagelijks
  2. alleen bij verhuizing, overstap naar een andere energieleverancier of bij de jaarafrekening

Slimme meter voor energiebesparing

Energieleveranciers en andere marktpartijen zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van het gebruik van de slimme meter voor energiebesparing. Dat gebeurt door informatie over het eigen energieverbruik terug te koppelen (feedback). Dit kan op 2 manieren: gereguleerde feedback via het tweemaandelijkse verbruiks- en indicatieve kostenoverzicht ( VKO), en feedback via door de markt ontwikkelde tools: de energieverbruiksmanagers.

Verbruiks- en indicatief kostenoverzicht

Naast de jaarafrekening krijgen klanten voortaan elke 2 maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht (VKO). Deze tussentijdse verbruiksevaluatie kan het huishoudelijk energieverbruik structureel verlagen met gemiddeld 3,2% voor elektriciteit en 3,7% voor gas. Dat bleek uit een maatschappelijke kosten-baten analyse van KEMA (nu DNV-GL) in 2010.

Energieverbruiksmanagers

De KEMA-analyse gaf ook aan dat energieverbruiksmanagers voor een nog frequentere feedback kunnen zorgen. Bij real-time feedback via bijvoorbeeld displays kan de energiebesparing oplopen tot gemiddeld circa 6,4% op elektriciteit en 5,1% op gas.
 

Op afstand energieverbruik uitlezen

De slimme meter zorgt zelf niet voor energiebesparing. De slimheid zit vooral in 2 communicatiepoorten waarmee de meter op afstand uitgelezen kan worden. Met de eerste poort (P1-poort of consumentenpoort) kan de consument zelf het eigen energieverbruik controleren. Met een op de P1 poort aangesloten energieverbruiksmanager krijgt de consument real time feedback van zijn energieverbruik.

De tweede poort (netbeheerderpoort of P3-poort) gebruikt de netbeheerder voor zijn wettelijke netbeheertaken. En eventueel ook om dienstverlening aan de consument door energieleveranciers en/of andere marktpartijen mogelijk te maken. Veelal via websites kan de consument zijn energieverbruik checken. De informatie uit de P3 poort is niet real time.

Kansen voor ondernemers

Ondernemers kunnen inspelen op de uitrol van de Slimme Meter. Er is een speciale toolbox die u als ondernemer helpt om klanten te adviseren en ondersteunen bij slimmer energie besparen. De Toollbox slim energie besparen biedt verschillende communicatiemiddelen.

Achtergrond

In 2017 ondertekenden partijen het convenant Energiebesparing gebouwde omgeving. Hierin staan afspraken over:

  • verbeterd inzicht voor huishoudelijke en kleinzakelijke verbruikers in het eigen verbruik
  • ontwikkeling van de markt voor energiebesparingsproducten en diensten
  • financiële stimuli voor besparingsmaatregelen
Met deze afspraken kan Nederland een aanvullende energiebesparing van 10PJ in 2020 realiseren.
 
De partijen die deelnemen in het convenant zijn:
  • minister van Economische zaken en Klimaat
  • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Netbeheer Nederland
  • UNETO-VNI
  • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.