Hoger onderwijs

duurzaam hoofdkantoor Apenheul

De onderwijssector biedt ontzettend veel kansen voor verduurzaming van vastgoed. Schoolgebouwen zijn voor een belangrijk deel bestaande bouw. Het is een uitdaging deze panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige scholen.

Het verduurzamen van scholen kan op verschillende manieren worden aangepakt.

Wetgeving

Gebruikt uw school meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Deze maatregelen worden per sector vastgelegd. Verbruikt uw organisatie jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert.

Verkoopt u uw bedrijfspand of verlengt of vernieuwd u de huurovereenkomst? Dan bent u verplicht een energielabel te overleggen

Heeft uw airconditioningsysteem op gebouwniveau een koelvermogen van meer dan 12KW? Dan bent u verplicht een maal in de 5 jaar het airconditioningsysteem te laten keuren. Een goed afgesteld aircosysteem bespaart 10% tot 30% aan energie.

Frisse scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Voor het realiseren van een Frisse school zijn er diverse hulpmiddelen.

Bijna-energieneutrale scholen

Recente voorbeelden uit de praktijk laten zien dat het technisch goed haalbaar is om een bijna energieneutrale school te realiseren. Deze wordt veelal behaald door een combinatie van maatregelen: compact bouwen, goede warmte-isolatie, kierdichting, zonwering, efficiënte verwarming, vraaggestuurde ventilatie, (passieve) koeling, en goed geregelde verlichting.

MJA-aanpak voor Universiteiten en Hogescholen

Universiteiten en hogescholen die het MJA3-convenant hebben ondertekend, zijn aan de slag met het verbeteren van de energie-efficiency met 2% per jaar. Universiteiten werken vaak samen met het medisch centrum dat aan de universiteit gelieerd is (UMC). De vastgoedportefeuille is groot en divers. Van heel veel bestaande bouw en enkele nieuwbouw, tot volledig nieuwe hogescholen. Universiteiten kunnen een gebiedsgerichte aanpak op de eigen campus hanteren. Duurzame energie-installaties zorgen voor een flinke sprong in de energiebesparing.

Deelnemers aan de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3) dienen iedere 4 jaar een Energie-efficiencyplan (EEP) te maken. In het EEP worden maatregelen op het gebied van ketenefficiency, procesefficiency en duurzame energie opgenomen. Door alle MJA-deelnemers wordt energiezorg geïmplementeerd. In het electronisch Milieujaarverslag (eMJV) verantwoorden de partijen de maatregelen die ze uit het EEP hebben uitgevoerd. Voor het hoger onderwijs is een routekaart Duurzame campus ontwikkeld.

MJA3-deelnemers

Deelnemende universiteiten en hogescholen vindt u onder de Downloads in de Deelnemerslijst MJA3.

Service menu right