Service menu right

Hulpmiddelen, tools en inspiratie gebouwen

Er zijn veel hulpmiddelen die helpen bij energiebesparing in gebouwen. Energiebesparing levert een lagere energienota op, meer comfort én een beter klimaat. Op deze pagina vindt u een overzicht van tools en hulpmiddelen met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen.

Overtuig de doelgroep

Voor de voorbereiding en uitvoering van energiebesparingsprojecten is communicatie belangrijk. Betrokkenheid van onder meer bewoners is essentieel voor het slagen van een project. Dit vraagt onder meer om goede marketing, communicatie, kwaliteitsborging en het stimuleren van gedragsverandering. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelde onderstaande pagina's op om u hiermee op weg te helpen. 

Hulpmiddelen bij gebouwverduurzaming

RVO ontwikkelde een aantal gratis tools om de verduurzaming van een gebouw te vergemakkelijken. Zo toont de Energiebesparingsverkenner (EBV) de energiebesparingsmogelijkheden van een gebouw of woning. Of controleert u met de EPCheck een EPC-berekening.

Banner Energiebesparingsverkenner

Financieringstools

Met onderstaande tool kunt u inspiratie opdoen en inzicht krijgen in financieringsmogelijkheden voor gebouwverduurzaming. In de Subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag.

Registers en databases

De Database Energiezuinig Gebouwd geeft een overzicht van innovatieve energiezuinige projecten in de gebouwde omgeving. Via het EP-Online register kunt u op adresniveau geregistreerde energielabels en/of de Energie-Index van gebouwen raadplegen.

Voorbeeldwoningen bestaande bouw

In ruim 7 miljoen bestaande woningen in Nederland is nog veel energie te besparen. Overheden, energiebedrijven en woningcorporaties werken daar hard aan.

Bekijk de particuliere voorbeeldwoningen en die van de verhuursector waarmee beleidsadviezen over energiebesparing zijn te onderbouwen. De getoonde 30 voorbeeldwoningen vormen samen een afspiegeling van de Nederlandse woningbouwvoorraad tot en met bouwjaar 2005.

Expertteams gebouwen

Voor het versnellen van de energietransitie, het transformeren van gebouwen en voor advies over duurzaamheid en eigenbouw kunnen gemeenten en andere belanghebbenden via RVO een beroep doen op deskundige begeleiding.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *