Hulpmiddelen, tools en inspiratie gebouwen

Banner Energiebesparingsverkenner

 

 

 

Er zijn veel hulpmiddelen die helpen bij energiebesparing in gebouwen. Dit levert een lagere energienota op, meer comfort én een beter klimaat. Hier vindt u een overzicht van tools en hulpmiddelen met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen.

Overtuig de doelgroep

Voor de voorbereiding en uitvoering van energiebesparingsprojecten is communicatie belangrijk. Betrokkenheid van onder meer bewoners is essentieel voor het slagen van een project. Dit vraagt onder meer om goede marketing, communicatie, kwaliteitsborging en het stimuleren van gedragsverandering.

Hulpmiddelen bij gebouwverduurzaming

RVO.nl heeft een aantal gratis tools ontwikkeld om de verduurzaming van een gebouw te vergemakkelijken. Zo toont de Energiebesparingsverkenner (EBV) de energiebesparingsmogelijkheden van een gebouw of woning. Of controleert u met de EPCheck een EPC-berekening.

Financieringstools

Met onderstaande tools kunt u inspiratie opdoen en inzicht krijgen in financieringsmogelijkheden voor gebouwverduurzaming. In de Subsidiewijzer van RVO.nl vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag.

Registers en databases

De Database Energiezuinig Gebouwd geeft een overzicht van innovatieve energiezuinige projecten in de gebouwde omgeving. In het Register Aircodeskundigen treft u gegevens aan van geregistreerde aircodeskundigen. Via het EP-Online register kunt u op adresniveau geregistreerde energielabels en/of de Energie-Index van gebouwen raadplegen.

Voorbeeldwoningen bestaande bouw

In ruim 7 miljoen bestaande woningen in Nederland is nog veel energie te besparen. Overheden, energiebedrijven en woningcorporaties werken daar hard aan.

Bekijk dertig voorbeeldwoningen waarmee beleidsadviezen over energiebesparing zijn te onderbouwen. De dertig voorbeeldwoningen vormen samen een afspiegeling van de Nederlandse woningbouwvoorraad tot en met bouwjaar 2005.

Expertteams gebouwen

Voor het versnellen van de energietransitie, het transformeren van gebouwen en voor advies over duurzaamheid en eigenbouw kunnen gemeenten en andere belanghebbenden via RVO.nl een beroep doen op deskundige begeleiding.

Service menu right