Service menu right

EP-Online

30-10-2020

EP-Online is de officiële landelijke database waarin energieadviseurs en erkend deskundigen Energie-Indexen en energielabels kunnen registreren.

Wilt u de geregistreerde energielabels en/of Energie-Index van een gebouw of woning raadplegen? Maak dan gebruik van het EP-Online-register. Hier kunt u op adresniveau informatie ophalen over de registratiedatum, Energie-Index en labelklasse van een woning of gebouw.

Onderhoud en meldingen

Geen

Energielabels zoeken

Energielabels kunt u op verschillende manieren zoeken:

1. U zoekt labelinformatie over een bepaald gebied

Cijfers over een bepaald gebied kunt u vinden op klimaatmonitor.databank.nl onder ‘gegevens op wijk- en buurtniveau’. Onder ‘niveau’ kunt u kiezen voor de buurt, wijk, gemeente of provincie.

2. U zoekt één of enkele labels op adresniveau

Dit kan via Zoek je energielabel of via EP-Online.nl waar u de adresinformatie kunt invullen. Beide sites tonen ook de labelklasse voor het WWS (Woningwaarderingsstelsel, de huurpunten). Via EP-Online kunt u ook het afschrift van het energielabel downloaden (alleen voor energie-adviseurs/certificaathouders). Als eigenaar kunt u het afschrift downloaden via www.energielabelvoorwoningen.nl. Het afschrift van het energielabel (pdf-document) kunt u nooit als officiële documentatie gebruiken bij verkoop. Het officiële en definitieve label is enkel online te vinden op EP-Online.nl. Een papieren afschrift heeft dus geen juridische waarde.

3. U zoekt een groot aantal labels op adresniveau

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

  1. Maak gebruik van de webservice. Voordeel hiervan is dat de gegevens actueel zijn. Alle gegevens vanaf de vorige dag zijn beschikbaar. Voor het gebruik van deze webservice is ICT-kennis noodzakelijk, omdat alle geregistreerde energielabels alleen in één complete dataset kunnen worden aangeleverd. Vanwege hun grote aantal (meer dan 1 miljoen) kan gangbare software, zoals Excel, dit niet soepel verwerken. Daarom gebruiken we een xml-formaat.
  2. Maak gebruik van de bestanden met geregistreerde labels in Excel-formaat. Deze zijn hieronder als download te vinden. Hierin vindt u alle geregistreerde, geldige labels op adresniveau (met uitsluiting van vervallen of overschreven labels).

Vanwege de omvang van het woningbestand is er een apart Excel-bestand voor woningen en voor de utiliteitsbouw. In dit bestand zoekt en sorteert u zelf de gewenste adressen. Deze staan op volgorde van postcode en huisnummer. De Excel-bestanden worden 2 keer per jaar (begin januari en begin juli) geüpdatet. Voor tussentijdse mutaties is alleen de webservice beschikbaar.

Voorlopige labels september 2020

U kunt het excelbestand opvragen waarin de voorlopige labels staan van de woningvoorraad per september 2020. Stuur uw verzoek naar: EPBDvragen@rvo.nl.

Webservice

Wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u de Gebruikersverklaring EPBD 2016 te ondertekenen en te mailen naar ep_online@rvo.nl.

Toelichting op de webservice

Meer informatie over deze webservice staat in de Handleiding EP-Online opvragen bestanden en webservice. In deze handleiding verwijzen we ook naar de 3 onderstaande Epbd-bestanden:

Voor softwareleveranciers

De registratie en afmelding van een energielabel verloopt geheel digitaal. U ontvangt een digitaal uitwisselingsbestand met gegevens in xml, het zogenaamde monitoringbestand. Onderstaande handleiding beschrijft de vorm en structuur van de xml in het monitoringbestand.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.