Service menu right

Hulpmiddel voor EPC-berekening: EPCheck

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat. EPCheck kan dit voor EPC-berekeningen van woningen, utiliteitsgebouwen en combinatiegebouwen.

Nieuwste versie EPCheck

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat. EPCheck kan dit voor EPC-berekeningen van woningen, utiliteitsgebouwen en combinatiegebouwen.

Vanaf 16 juli 2018 is er een nieuwe versie van de EPCheck (versie 4.1)  beschikbaar. In deze versie zijn de nieuwe waarderingen van biomassa en warmtepompen van bureau CRG opgenomen. Zie voor aanpassingen ten opzichte van de voorgaande versies onderstaand bijbehorend document.

De EPCheck versie 4.02 van maart 2016 is nog te gebruiken voor EPC-berekeningen tot 16 juli 2018. Naar verwachting wordt - per 1-1-2021 - de NEN7120 opgevolgd door de NTA8800 waarmee EPCheck komt te vervallen.

EPCheck voor vergunningverleners

Een computerprogramma kan nooit volledig de rol van de toetsende ambtenaar overnemen. Zo moet bijvoorbeeld bij het controleren van een EPC-berekening gecheckt worden of het gebouw juist gemodelleerd is en of de ingevoerde gegevens overeenkomen met wat er op tekeningen of in het bestek staat. De applicatie is bedoeld als hulpmiddel waarmee 'grote' fouten snel gedetecteerd kunnen worden. De toetser zal echter altijd ook zelf de berekening na moeten lopen.

Softwarepakketten

Voor het maken van een EPC-berekening volgens de norm NEN 7120 zijn meerdere softwarepakketten op de markt beschikbaar. Om EPCheck te kunnen gebruiken is er een generiek exportbestand ontwikkeld in XML-formaat. EPCheck maakt gebruik van dit generieke export bestand om de EPC-berekening te controleren.

De meeste leveranciers van EPG-software hebben in de software een optie ingebouwd waarmee het generieke export bestand in XML-formaat gegenereerd kan worden. Wanneer het export bestand niet meegeleverd wordt met de vergunningsaanvraag, kunt u het opvragen bij de indienende partij.

EPCheck voor rekenaars

Ook rekenaars kunnen EPCheck gebruiken voor de controle van de eigen berekening. Hiermee kunt u snel zien of er fouten en aandachtspunten optreden in de EPC-berekening. Een extra controle van de EPC-berekening is zeker nuttig. Daarnaast kunt u met EPCheck de opmerkingen van de vergunningverlener al voor zijn.

Rekenprogramma’s

Vanuit het rekenprogramma dat u gebruikt, kunt u een exportbestand maken in XML-formaat. EPCheck maakt gebruik van dit generieke exportbestand, zodat het vanuit alle rekenprogramma’s gebruikt kan worden. Voor de controle van de EPC-berekening met EPCheck door de gemeente wordt aanbevolen om tenminste het generieke export bestand in XML-formaat ook digitaal aan te leveren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.