Service menu right

Maatwerkadvies utiliteitsbouw

Wilt u weten hoe u de energieprestatie van utiliteitsbouw kunt verbeteren? Maak gebruik van een energieprestatieadvies (EPA), een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

Een verbeterde energieprestatie heeft als resultaat een lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

Waarom kiezen voor maatwerkadvies?

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies zijn wel bruikbaar voor het bepalen van een energielabel. Een adviseur kan u daar meer over vertellen.

RVO-Banner-Energiebesparing-in-kantoren

Energieprestatieadvies aanvragen

Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Een overzicht van maatwerkadviseurs vindt u op de website van QBIS. Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
  • inzicht in de CO-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

Wat is een goed moment voor EPA-maatwerkadvies?

Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol spelen in de onderhoudsplanning.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *