Marketing voor energiebesparing | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Marketing voor energiebesparing

14-07-2020

Voor het slagen van een project is betrokkenheid van bewoners van levensbelang.

Wat doe je om bewoners warm te maken voor energiebesparing?

Motieven voor woningverbeteringen

Het ‘blok voor blok’ project, een initiatief van RVO.nl, was een kennis- en leertraject met als doel om samen op grote schaal energie te besparen in de bestaande woningbouw. Het project heeft uitgewezen dat de belangrijkste redenen dat bewoners kiezen voor energetische woningverbeteringen, zijn:

 • kostenbesparing (50%)
 • comfort (40%)
 • noodzakelijk onderhoud (33%, algemeen 42%)
 • milieuoverwegingen (23%)

Tijdstip voor woningverbetering

Een groot deel van de woningeigenaren (35%) geeft aan dat er geen specifiek moment is om energetische woningverbeteringen aan te brengen. Dit betekent dat deze groep op ieder moment tot energiebesparende maatregelen kunnen worden bewogen. Wijst men wel een moment aan, dan zijn de belangrijkste:

 • het hebben van financiële mogelijkheden (27%)
 • een verhuizing (16%)

Woonoverlast

Een meerderheid (62%) van de particuliere woningeigenaren ervaart woonoverlast; vaak zonder maatregelen te nemen om de oorzaak hiervan op te lossen (45%). Vooral in het oudere deel van de woningvoorraad is sprake van woonoverlast (69% in woningen met een bouwjaar vóór 1945).

De klantreis

De beleving van de woningeigenaar speelt ook een rol in het kwaliteitsverhaal over het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit komt onder andere tot uiting in de klantreis (het traject dat de bewoner doorloopt van eerste gedachte tot en met uitvoering en service) en het traject van het ontzorgen van de bewoner. De reis van de klant kan er als volgt uitzien:

 • beweegredenen: wooncomfort, verbeteren kosten besparen of natuurlijke aanleiding
 • belemmeringen: financiële situatie laat het niet toe. Het huis is al goed geïsoleerd, maar is niet warm te krijgen terwijl kosten hoog liggen.
 • persoonlijke, relevante werving: met potentiële deelnemers in gesprek komen
 • afzender: energieleverancier en overheid als meest logische partijen voor werving; benut de overheid als betrouwbare afzender
 • prikkel: warmtefoto en verbruik ten opzichte van buren prikkelen nieuwsgierigheid
 • keuzestress: onzekerheid door gebrek aan kennis en informatie. Faciliteer het geven van reviews over aannemers

Voorkeur van de klant

Ervaring en onderzoek geven aan dat een groot deel van de bewoners er de voorkeur aan geeft om energiebesparende maatregelen stapsgewijs uit te laten voeren in plaats van alles in één keer. Dit betekent dat in de klantreis het monitoren, volgen en begeleiden van de klant van belang is. Het is dus verstandig nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de behoeften aan een instrument, dat het aangaan en onderhouden van een langdurige klantrelatie ondersteunt in combinatie met ‘de klantreis’.

Marketing voor woningeigenaren

Een aantal belangrijke aanbevelingen uit het blok voor blok project:

1. Eerst zaaien, dan oogsten

Er gaat veel tijd, energie en overtuigingskracht zitten in het verkrijgen van een opdracht van particuliere woningeigenaren voor het nemen van maatregelen. Bij projecten die langer lopen, blijkt sprake te zijn van een na-ijleffect in het nemen van maatregelen. Er moet eerst veel gezaaid worden, voordat geoogst kan worden.

2. Communiceer bottom-up en persoonlijk

Herhaal het persoonlijk contact met mogelijke klanten. De werving van onderop levert de meeste vraag op:

 • via buurtambassadeurs (promoters),
 • buurt- en wijkverenigingen, en
 • andere bestaande structuren.

3. Woningeigenaren zijn moeilijk te overtuigen

De particuliere woningeigenaren laten zich niet zomaar verleiden tot het treffen van energiebesparende maatregelen, ook al is er rationeel gezien een gunstig aanbod. Voor het top-down aanjagen van vraag op grotere schaal is een marketingstrategie nodig die ook inspeelt op irrationele factoren. Deze factoren hangen samen met persoonlijke drijfveren, externe prikkels, het wegnemen van barrières en een 'sense of urgency'.

Deze top-down beïnvloeding moet echter aangevuld worden met persoonlijke communicatie. Zonder persoonlijke communicatie lijkt van bovenaf georganiseerde publiciteit (billboards, nieuws- berichten, informatiebijeenkomsten en online informatie) niet te werken.

4. Sturen op doelgroep minder succesvol dan sturen op bouwjaar

Het van te voren selecteren van potentieel succesvolle wijken of buurten op basis van sociaal-demografische kenmerken (inkomen, opleiding en/of milieubewustzijn) blijkt weinig voorspellende waarde te hebben. Uit eerdere projecten blijkt dat buurten die als kansrijk waren ingeschat minder vraag bleken op te leveren dan zogenaamd kansarme buurten. Selectie op bouwjaar van de woning en eenvormigheid (vergelijkbaarheid) van woningen levert meer potentiële vraag op.

5. Creëer de meeste klanttrevredenheid door:

 • goed te luisteren naar de wensen van de klant en hierop in te spelen
 • voldoende, heldere en eerlijke informatie te verstrekken
 • informatie af te stemmen op de persoonlijke vraag en situatie van de klant
 • indien gewenst de bewoner regelzaken uit handen te nemen
 • 1 contactpersoon te hebben voor de eigenaar-bewoner
 • intern te werken met korte communicatielijnen (lange lijnen geven veel ruis)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.