Installatie Performance Scan

De Installatie Performance Scan (IPS) is een hulpmiddel om verbetermogelijkheden te vinden bij klimaatinstallaties in gebouwen. U kunt dan denken aan de warmte- en koudeopwekking, distributiesysteem, afgiftesysteem en de onderhoudscontracten.

De IPS is voor installateurs en adviseurs in de utiliteitsbouw en woningbouw met een collectieve verwarmings- of koelinstallatie. De scan biedt ondersteuning bij energiebesparing, minder storingen en meer comfort.

Hoe werkt de IPS?

De scan begint bij het invoeren van de basisgegevens van het gebouw en de installatie. Op basis van deze kenmerken draagt de software de benodigde vragen en de te beoordelen onderdelen aan. Het is zo altijd duidelijk welke gegevens men nog moet verzamelen. Samen met de expertise van de installateur of adviseur geeft de scan in korte tijd advies op maat. De scan legt de nadruk op haalbare aanpassingen en maatregelen. Dit maakt de Installatie Performance Scan een praktisch hulpmiddel. Hiermee kunt u voldoen aan de wettelijk verplichte EPBD-installatiekeuringen.

Hulp bij installatiekeuringen

De Installatie Performance Scan ondersteunt deskundigen en gebouwbeheerders bij de EPBD-keuringsverplichting van airconditioningssystemen en verwarmingssystemen. De IPS ondersteunt de deskundigen bij het keuren volgens de voorgeschreven methode. Gebouwbeheerders kunnen de IPS ook gebruiken om de effectiviteit van de verbetermaatregelen te berekenen. De IPS is daarom te koppelen aan een kosten- en batenmodel.

Opdrachtverlening

De Installatie Performance Scan wordt uitgevoerd door een installateur of adviseur. Voor het laten uitvoeren van een installatieadvies zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld: een standaardcontract en een checklist.

Standaardcontract voor opdrachtgevers

Het standaardcontract helpt u om de controle op het adviesproces te verbeteren.

  • Het volledige format kan als op zichzelf staand contract gebruikt worden voor incidentele of eenmalige contracten (bijvoorbeeld bij weinig collectieve installaties).
  • U kunt delen van het format opnemen in een contract voor de uitvoering van meerdere scans door eigenaren of beheerders van meerdere (collectieve) installaties.
  • U kunt delen van het format opnemen als onderdeel van een service- en onderhoudscontract voor een collectieve installatie.

Checklist voor opdrachtgevers

Deze checklist geeft puntsgewijs een overzicht van de beslismomenten en de activiteiten voor, tijdens en na de uitvoering van de Installatie Performance Scan. De checklist helpt u bij het proces; hij is niet gericht op de resultaten van het advies. Om de checklist te gebruiken is geen technische kennis nodig.
 

Service menu right