Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector

Werkt u bij een woningcorporatie en heeft u een dilemma op het gebied van duurzaamheid? Staat uw corporatie open voor een reflectie over bijvoorbeeld energiebesparing aan de hand van uw praktijksituatie? Dien dan een vraag, casus, plan, beleidssituatie of project in bij de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector van RVO.nl.

De Kwaliteitscirkel bestaat uit een panel van deskundigen van Aedes, adviesbureaus Atriensis, W/E adviseurs, Atrivé, Companen en RVO.nl. Op basis van de ingediende casussen maakt het panel een selectie van de meest relevante en aansprekende projecten. Deze ontvangen een gratis inhoudelijke advies met concrete tips, aanbevelingen en een globale financiële berekening.

Aanmelden en looptijd

U kunt uw casus - plan of project - tot uiterlijk 1 januari 2018 bij RVO.nl indienen. Dit doet u met het aanmeldformulier Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector.

Voorwaarden

Het maakt niet uit of uw project al gerealiseerd is of nog in de planning staat. Wel moet uw case om concrete woningen, wijken, plannen of projecten gaan waar voldoende herhaal potentieel in zit. De voorkeur gaat uit naar projecten die de praktijk helder naar voren brengen. Waar loopt een corporatie tegenaan en welke mogelijkheden zijn er? Hoe concreter uw plan of project is, hoe beter. Bekijk voorbeelden van mogelijke projecten via Voorbeelden Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector. Heeft uw informatie over de uitgangssituatie, het doellabel en de maatregelen? Dan vergroot u uw kansen én krijgt u een beter advies. Hetzelfde geldt voor informatie over financiën/investeringen, strategische keuzes en de toekomstvisie.

Voordelen voor u als corporatie

De Kwaliteitscirkel biedt u de kans uw plannen of project op het gebied van duurzaamheid te laten doorlichten door een groep experts. Naast aanbevelingen worden er ook alternatieve scenario’s gegeven. Zo krijgt u inzicht in:

  • Wat u wanneer wel en niet aanpakt
  • De beste aanpak bij mutatie, bij planmatig onderhoud etc.
  • Verduurzamen bij lastige financiering
  • Het verduurzamen van verschillend (verspreid) bezit
  • Welke kansen er liggen bij strategisch voorraadbeheer
  • Een globale kostenbegroting (indien van toepassing)

Deze alternatieve opties worden in een interactieve sessie/workshop met u en andere deskundigen en geïnteresseerde collega’s besproken en eventueel aangepast. De sessie dient ervoor om via concrete praktijksituaties kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met elkaar te delen.

Achtergrond

Corporaties spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland. Dat blijkt echter nog niet zo eenvoudig.  Als een van de (belangrijkste) aandachtspunten wordt het ontbreken van de juiste data over het vastgoed aangewezen. Daarnaast is verduurzaming nog té vaak een bezigheid van enkelingen in plaats van een integraal onderdeel van de primaire processen oftewel het strategisch voorraadbeleid.

RVO.nl voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteuningswerkzaamheden uit om met name energiebesparingsdoelstellingen bij woningcorporaties te halen. Daarom biedt RVO.nl de gelegenheid om 8 uitvoeringsplannen kritisch te laten bekijken en deze door te lichten op onbenutte kansen en mogelijkheden. Deze 8 casussen moeten representatief zijn voor de woningcorporaties, zodat de andere corporaties zich hier in herkennen en ook kunnen leren van de verbeterpunten.

In de praktijk

Service menu right