Geselecteerde vragen woningcorporaties

Woningcorporaties maken veel projectbeschrijvingen en projectplannen waarbij duurzaamheid een rol speelt.

Hier leest u de 8 vragenreeksen over duurzaamheid van woningcorporaties. De adviezen leest u in 'Eindverslagen Kwaliteitscirkel 2016'. Dit document staat onderaan als download.

  Woningcorporatie DeltaWonen

  Situatie

  DeltaWonen is voornemens 46 woningen te renoveren naar niveau nul-op-de-meter. De woningen zijn gebouwd in de jaren ’70 en kwalitatief in goede staat. De corporatie werkt momenteel de bewonersbenadering uit en de uitvraag naar de uitvoerende partijen. DeltaWonen streeft naar minimaal 70% deelname van bewoners en wil de renovatie niet bij bewoners afdwingen.

  Aanpak

  Het te kiezen concept moet geschikt zijn om per woning uit te voeren. DeltaWonen wil bij mutatie individuele woningen naar dit niveau renoveren. Het wil daarnaast een onevenwichtig straatbeeld tegengaan wanneer enkele bewoners niet meedoen. De voorkeur gaat uit naar behoud van de nog kwalitatief goede gevels (om kapitaalvernietiging te voorkomen). DeltaWonen wil niet een geheel nieuwe schil om de woning plaatsen.

  De corporatie voert ook direct planmatig onderhoud aan de woningen uit. Zoals werkzaamheden aan berging en badkamer. De voorkeur gaat ook uit naar behoud van de gasaansluiting. De bewoners wensen met gas te koken. Daarom zoekt de corporatie naar vormen van financiering buiten de Energieprestatievergoeding (EPV) om.

  Vragen DeltaWonen

  1. Hoe kunnen we tijdens de werkzaamheden het communicatietraject met bewoners het best vormgegeven, zowel vanuit de corporatie als vanuit de uitvoerende partijen?
  2. Hoe kunnen we het aanbod van uitvoerende partijen het best beoordelen, zodat we hun specifieke randvoorwaarden goed kunnen meewegen?
  3. Welke financiële speelruimte is er om de investeringen wel deels terug te verdienen via aanvullende inkomsten vanuit de huurders (woonlastenneutraal), maar zonder gebruik te maken van de EPV?

  Woningcorporatie Dunavie

  Situatie

  Woningcorporatie Dunavie beheert ongeveer 8.000 woningen in Katwijk. Dunavie zet daarbij krachtig in op (zelf)ontwikkeling van bewoners. Klantgericht duurzaam renoveren is daarin belangrijk. Het verhoogt het wooncomfort en verlaagt de woonlasten. In onderhoudsprojecten biedt Dunavie de bewoners via een speciale menukaart extra verduurzamingsmogelijkheden.

  Om grotere stappen te kunnen maken overweegt Dunavie bij mutatie woningen te transformeren naar nul-op-de-meter. Voordeel is dat zij zittende huurders niet lastig vallen. Daarnaast zullen nieuwe bewoners nieuwe technieken makkelijker accepteren. Ook zorgt de gespreide transformatie voor meer bekendheid en acceptatie bij huurders in een groot gebied.

  Nadelen zijn er natuurlijk ook. Gangbare renovatieconcepten van de Stroomversnelling vragen nog een te grote investering van Dunavie. De corporatie kan dit daarom niet bij elke mutatiewoning toepassen. Bovendien gaan die concepten uit van forse isolatie aan de buitenzijde van gevel en dak. Niet altijd realistisch bij de aanpak van losse mutatiewoningen.

  Aanpak

  Dunavie is op zoek naar een betaalbare en praktische manier om mutatiewoningen nul-op-de-meter te maken. Belangrijke voorwaarde is dat de woning in aanmerking komt voor een energieprestatievergoeding (EPV). Daaruit kan Dunavie de kosten voor de investering dekken.

  Een mogelijke optie is het initiatief ThuisBaas van Urgenda. ThuisBaas heeft 2 uitgangspunten: het streven naar een huis zonder fossiele brandstoffen; en dit voor een bedrag van maximaal € 35.000 inclusief btw. De Trias Energetica laten zij daarbij los. Duurzame installaties krijgen een prominente plaats. Urgenda past ThuisBaas op dit moment alleen toe in koopwoningen. Maar is het ook een optie voor huurwoningen?

  Vragen Dunavie

  1. Kunnen wij een sociale huurwoning met het ThuisBaas-initiatief van Urgenda nul-op-de-meter maken?
  2. Voldoet die woning dan ook aan de voorwaarden om de huurder een EPV in rekening brengen?

  Woningcorporatie Eigen Haard

  Situatie

  Eigen Haard verhuurt ongeveer 60.000 woningen in de metropoolregio Amsterdam. Ruim 20% is eengezinswoning. In de wijk Thamerdal in Uithoorn wil woningcorporatie Eigen Haard 91 eengezinswoningen energiezuiniger maken. De woningen zijn begin jaren ‘50 gebouwd en representatief voor andere eengezinswoningen van Eigen Haard.

  De 91 woningen hebben op dit moment een slechte energetische kwaliteit. Doel is te komen tot een Energie-Index beter dan 1,40 – het 'oude' energielabel B. De energetische werkzaamheden combineert Eigen Haard met onderhoud aan binnen- en buitenkant.

  Aanpak

  Eigen Haard heeft ruime ervaring met het complexgewijs onderhouden en energetisch verbeteren van woningen. De corporatie doet dit volgens een min of meer vast proces. Eigen Haard maakt met een team van deskundigen een technisch plan. Ze betrekt bewoners daar in een vroeg stadium bij. Ook krijgen de bewoners een huurverhoging.

  Vervolgens start een brede bewonerscommunicatie om draagvlak te krijgen voor de uitvoering. Tijdens de uitvoering krijgen bewoners persoonlijke begeleiding. Eigen Haard is niet ontevreden over de huidige manier van werken, maar zoekt naar verbetering van het proces. Kan het anders en effectiever?

  Vragen Eigen Haard

  1. Zijn de technische, energetische maatregelen die we doorgaans toepassen de goede? Of zijn er andere mogelijkheden? Blijven er kansen liggen?
  2. Wat zijn de mogelijkheden voor subsidie?
  3. Kunnen we het projectproces verbeteren? Nu steken we er veel tijd en energie in om een vrijwillige bewonersdeelname van 70% te bereiken. Zijn er manieren om dat te vergemakkelijken?

  Woningcorporatie Harmonisch Wonen

  Situatie

  Harmonisch Wonen wil 165 houtskeletbouwwoningen renoveren en deze van label B naar niveau nul-op-de-meter brengen. De woningen zijn gebouwd in 1985, 1987 en 1989. Het gaat om verschillende typen woningen. Waaronder eengezinswoningen en appartementen, woningen met een plat dak en woningen met een schuin dak. De woningen zijn aangesloten op stadsverwarming. Hierdoor betalen bewoners een hoog tarief aan vastrecht betalen. Ze hebben daardoor relatief lage verbruikskosten.
  Harmonisch Wonen wil graag complexgewijs renoveren naar nul-op-de-meter. De meerjarenonderhoudsplanning (mjop) is nu echter nog geënt op onderhoud in elementen. De economische levensduur die hiervoor op dit moment geldt is 50 jaar. Dit betekent dat de onderhoudsplanning tot 2036 is opgebouwd. Daarbij worden vanaf 2032 ook kosten voorzien voor het eventueel verlengen van de exploitatie tot maximaal 2043.

  Aanpak

  Als gevelbekleding is een Red Ceder-bekleding gebruikt, die in de jaren ’80 is geïmpregneerd met materiaal dat gifstoffen bevat. Harmonisch Wonen wil deze gevelbekleding graag geheel vervangen. De huidige mjop voorziet hier tijdens de verdere exploitatieperiode echter niet in. Pas bij een forse levensduurverlenging (zeker 30 jaar) komt dit weer in het vizier.

  Vragen Harmonisch Wonen  .    

  1. Hoe kunnen we de mjop ombouwen van een elementenraming naar een raming per huizenblok om bloksgewijs te kunnen renoveren naar nul-op-de-meter?
  2. Biedt dat voldoende financieringsmogelijkheden om per blok naar nul-op-de-meter te komen of is het nodig om met een Energieprestatievergoeding (EPV) te werken?
  3. Als een EPV noodzakelijk is, hoe gaan we dan om met het contract voor stadsverwarming?
  4. Welke levensduurverlenging houdt deze renovatieslag in en wat betekent dat voor de waardering van de woningen?

  Woningbedrijf Velsen

  Situatie

  Woningbedrijf Velsen staat voor een renovatieopgave van enkele blokken portiekwoningen met in totaal 160 woningen. Uitgangspunt is om individuele cv-installaties aan te brengen.

  Aanpak

  De bewoners willen ter vervanging van de gaskachels en geisers graag een eigen cv-ketel. Een andere mogelijkheid is een collectief cv-systeem aan te brengen. Ook met het oog op de ontwikkeling van een business case voor een restwarmtenet in het gebied. Hoe overtuig je bewoners als een collectief cv-systeem als beste optie naar voren komt.
  Verder bestaat de zorg dat doorgestorte balkons van deze portiekwoningen bij isolatie van de woningen koudebruggen zullen veroorzaken. Een oplossing die het woningbedrijf Velsen overweegt, is om bij de koudebruggen constructieverwarming toe te passen. Het wonigbedrijf wil het dauwpunt zo in de constructie buiten de gevel leggen.

  Vragen woningbedrijf Velsen

  1. Wat is de beste oplossing: individuele cv-ketels of een collectief cv-systeem?
  2. Is het aanbrengen van verwarmingselementen bij de koudebrug de beste oplossing of is er een betere, kostenefficiëntere manier?     

  Woningcorporatie Vidomes

  Situatie

  Vidomes, woningcorporatie met woningbezit in Leidschendam, denkt erover na hoe zij gestapelde portiekflats (met galerijontsluiting) duurzamer kan maken. De corporatie wil grip krijgen op de verduurzamingsopgave in al zijn aspecten: sociaal, technisch, economisch en procesmatig.

  Aanpak

  Vidomes wil graag een goede procesonderlegger ontwikkelen voor de integrale, duurzame renovatie van een veelvoorkomend type woongebouw. Achterliggend doel is een versnelling van renovaties mogelijk te maken.

  Vraag  Vidomes

  1. Hoe kunnen we een goede procesonderlegger ontwikkelen?

  Woningcorporatie Wierden en Borgen

  Situatie

  Woningstichting Wierden en Borgen verhuurt ruim 5000 woningen in de gemeenten Bedum, Eemsmond, Loppersum, De Marne, Ten Boer en Winsum. Het bezit van deze corporatie ligt midden in de aardbevingszone van Groningen.

  Aanpak

  Wierden en Borgen oriënteert zich op alternatieven voor een gasgestookte verwarming en verduurzaming van woningen. Wat zijn beschikbare oplossingen en toepassingen? Biedt de nul-op-de-meter-aanpak uitkomst?

  Vragen Wierden en Borgen

  1. Wat zijn de beste alternatieven voor een gasgestookte verwarming?
  2. Hoe kunnen we onze woningen het best verduurzamen?

  Download:

  Service menu right