Voorbeelden Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector

RVO.nl zoekt voor de Kwaliteitscirkel 8 tot 10 concrete casussen. Woningcorporaties zijn vrij om naar eigen inzicht een casus in te dienen. Hieronder staan een aantal voorbeelden, die interessant kunnen zijn voor de (sociale) huurmarkt:

Transitie naar aardgasvrij

 • Bewonersparticipatie, hoe breng je de boodschap, wat is je rol als wbc, hoe betrek je bewoners in dit proces
 • Omgevingsfactoren, welke zijn relevant en hoe en wanneer bepaal ik die
 • Wat komt er bij kijken op woningniveau en welke technische opties zijn beschikbaar en geschikt in uw situatie
 • Hoe kan ik deze transitie verankeren in prestatie afspraken met gemeenten en andere eventuele partners

Verdergaande energiebesparingsambities.

 • Hoe stel je rendementseisen op in dienst van verdergaande energiebesparingsambities
 • Welke (financiële) informatie heb je nodig op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Energieneutraal, wat zijn de praktische belemmeringen en hoe los je ze op?
 • Hoe zorg je voor no regret stappen

Innovatieve vormen van aanbesteding en opdrachtgeverschap en ketensamenwerking

EPV: Energie Prestatie vergoedingen

 • EPV voor nul op de meter woningen
 • EPV voor gas
 • EPV voor warmtewoningen

Verkleinen van de split incentive met EPV en wettelijke woonlastenwaarborg

 • Hoe gebruikt u ze in de praktijk
 • Welke toepassingsmogelijkheden zijn er

Service menu right