Service menu right

 © Dominique Terbeek | Klusschool Duyststraat

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijke organisaties nemen het voortouw met duurzame maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelen van 49% CO2-reductie in 2030. Om de verduurzaming te versnellen hebben de sectoren zorg, sport, monumenten en scholen hun krachten gebundeld in het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed. Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld, worden goede voorbeelden gedeeld en innovaties aangejaagd. Zo worden de maatschappelijke sectoren gefaciliteerd en ondersteund bij het verduurzamen van hun gebouwen. 

In de praktijk

Amsterdamse honkbalclub bespaart 78% op energiekosten

zonnepanelen op sportclub

Hoe pakt u als amateurvereniging verduurzaming van uw sportcomplex aan? Honk- en softbalvereniging Amsterdam Pirates kreeg het voor elkaar.

Lees het praktijkverhaal

Nieuws

Sectoren slaan handen ineen om vastgoed te verduurzamen

Er komt een kennis- en innovatieplatform om instellingen en organisaties te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Organisaties uit onderwijs, sport, zorg, monumenten en musea bundelen hun krachten. Zij gaan kennis over verduurzamen uitwisselen en innovaties bevorderen. Zo ondersteunen zij bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren.

Lees het nieuwsbericht

Meer over

Zorggebouwen

Zorg

Sportaccommodaties

Sport

Onderwijsgebouwen

Onderwijs

Monumenten en musea

Monumenten