Service menu right

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijke organisaties nemen het voortouw met duurzame maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelen van 49% CO2-reductie in 2030. Om de verduurzaming te versnellen hebben de sectoren zorg, sport, monumenten en scholen hun krachten gebundeld in het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed. Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld, worden goede voorbeelden gedeeld en innovaties aangejaagd. Zo worden de maatschappelijke sectoren gefaciliteerd en ondersteund bij het verduurzamen van hun gebouwen. 

In de praktijk

Energiebesparing schoolgebouwen is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Net als veel andere schoolbesturen kampte Proloog jarenlang met een forse overschrijding van de rijksvergoeding voor energiekosten. Daarom koos het schoolbestuur voor een gebouwbeheersysteem, dat helpt om zicht te houden op het energieverbruik.

Lees het praktijkverhaal

Nieuws

Sectoren slaan handen ineen om vastgoed te verduurzamen

Er komt een kennis- en innovatieplatform om instellingen en organisaties te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Organisaties uit onderwijs, sport, zorg, monumenten en musea bundelen hun krachten. Zij gaan kennis over verduurzamen uitwisselen en innovaties bevorderen. Zo ondersteunen zij bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren.

Lees het nieuwsbericht

Meer over

Zorggebouwen

Zorg

Sportaccommodaties

Sport

Onderwijsgebouwen

Onderwijs

Monumenten en musea

Monumenten

Gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed