Ik word erkend deskundige

Alleen gecertificeerde erkend deskundigen mogen het definitief energielabel registreren. Als u Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw wilt worden, doorloopt u verplicht een 10-tal stappen.

1: Bewijs van vakbekwaamheid

Iedereen met een geldig bewijs van vakbekwaamheid conform BRL 9500-01 (EPA-adviseur of EPA-opnemer) kan Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw worden. U moet het examennummer (of EPA-nummer) doorgeven aan RVO.nl om aan te tonen dat u examen hebt afgelegd.

Heeft u niet zo'n bewijs van vakbekwaamheid? Dan kunt u er ook voor kiezen om het examen 'Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw' te doen. Examenbureau voor de vastgoedbranche SVMNIVO verzorgt dit examen in opdracht van RVO.nl. Als u geslaagd bent, ontvangt u een examennummer dat u moet doorgeven aan RVO.nl.

2: Verplichte instructie RVO.nl

Voordat u als erkend deskundige gebruik kunt maken van de webapplicatie, moet u een instructiebijeenkomst van RVO.nl bijwonen. Deze instructie is gratis en duurt circa 2,5 uur. U krijgt een toelichting op uw rol en leert werken met de webapplicatie. EPA-adviseurs, EPA-opnemers en personen die het Examen Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw behaalden kunnen zich via het webformulier aanmelden voor de instructiebijeenkomst.

3: Instructiemail

Na de instructie ontvangen de deelnemers van RVO.nl een instructiemail met daarin de aanmeldprocedure, de handleiding  van de webapplicatie en verwijzingen naar nuttige informatie op de website van RVO.nl. Voordat u zich aanmeldt in de webapplicatie, moet u de stappen 4 tot en met 7 doorlopen hebben.

4: Inschrijven bij Kamer van Koophandel

U dient werkzaam te zijn voor een bedrijf dat is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Richt u zelf een bedrijf op van waaruit u werkzaamheden als Erkend Deskundige gaat verrichten? Dan dient u dat bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer moet u aan RVO.nl doorgeven als bewijs van het bedrijf waarvoor u als erkend deskundige werkzaam bent.

5: Voorzie in een klachtenregeling

Het is niet verplicht, maar RVO.nl adviseert u om te voorzien in een klachtenregeling. Dat kan bijvoorbeeld bij De Geschillencommissie Energielabel. Een andere regeling mag ook. Hieraan zijn kosten verbonden.

Let op: EPA-W-adviseurs of -opnemers hebben hun bedrijf vaak al geregistreerd bij De Geschillencommissie Energielabel. Deze Geschillencommissie Energielabel houdt in tegenstelling tot eerdere berichten niet op te bestaan per 1 januari 2019. Aangesloten erkend deskundigen hoeven dus geen alternatieve klachtenregeling te treffen. Lees meer op Samenwerkenaankwaliteit.nl.

6: iDEAL aanvragen en valideren (optioneel)

U kunt aanbieden dat woningeigenaren u betalen via iDEAL, een factuur of beide. Wilt u iDEAL gebruiken, dan moet u dat aanvragen. Na bevestiging van uw aanvraag vult u de   
aan u gestuurde PSP-ID in op uw profiel in de webapplicatie en zet iDEAL op ‘ja’. Woningeigenaren kunnen u nu via iDEAL betalen.

> iDeal (Energielabel)

7: Aanvragen eHerkenning

Voor het werken in de webapplicatie heeft u een eHerkenningsmiddel op veiligheidsniveau 2, gekoppeld aan de dienst ‘energielabel’ nodig. Dit moet u aanvragen bij een eHerkenningsleverancier. Daar zijn kosten aan verbonden. Let op: houd rekening met een doorlooptijd van 4 weken.

> eHerkenningsmiddel

8: Aanmelden als nieuwe erkend deskundige in de webapplicatie

Als u de stappen 1 tot en met 7 juist heeft uitgevoerd, gaat u naar de webapplicatie www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl en kiest de knop 'Aanmelden als nieuwe erkend deskundige'. U logt vervolgens in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw eHerkenning.

Invullen profielgegevens

De profielgegevens die u invult worden opgenomen in de webapplicatie. Woningeigenaren zien een aantal van uw gegevens, zodat ze u als erkend deskundige kunnen selecteren. Zorgt u er dus voor dat u uw profielgegevens zo volledig mogelijk invoert in de webapplicatie en dat u deze gegevens actueel houdt. RVO.nl controleert uw gegevens en vraagt om aanvulling indien nodig.

Uw tarief bepalen

U bepaalt zelf welk tarief u rekent voor het controleren en registreren van een energielabel. U presenteert uw prijs in het prijsveld en geeft een eventuele toelichting daarop in het advertentieveld. Deze prijsinformatie moet transparant en eenduidig zijn, zodat een woningeigenaar een goede keuze kan maken. RVO.nl controleert hierop.

Gebruikersvoorwaarden

RVO.nl is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de webapplicatie voor woningeigenaren en erkend deskundigen. RVO.nl stelt daarom voorwaarden aan het gebruik van de webapplicatie. De gebruikersvoorwaarden zijn een samenvatting van de regels die sinds januari 2015 gelden voor erkend deskundigen. Deze voorwaarden zijn in lijn met de wet Oneerlijke Handelspraktijken uit het Burgerlijk Wetboek.

9: Verificatie EP-online accounts

Nadat u de voorgaande stappen correct heeft doorlopen, ontvangt u automatisch bericht van RVO.nl met daarin de volgende instructies:

  1. Twee mails met een gebruikersnaam en wachtwoord. Die heeft u nodig om energielabels definitief te registreren in de energielabel database EP-online. U moet uw account activeren door op de activatielink in de mail te klikken en uw wachtwoord te wijzigen in een door u gekozen wachtwoord. Deze gegevens moet u goed bewaren.
  2. Een mail met de bevestiging dat u kunt inloggen met eHerkenning in de webapplicatie.

10: Eerste keer inloggen in de webapplicatie

Bij de eerste keer inloggen in de webapplicatie vraagt de applicatie u een aantal gegevens aan te vullen, waaronder uw beschikbaarheid en profiel. U bent als erkend deskundige pas zichtbaar in de webapplicatie als u een keer heeft ingelogd en uw beschikbaarheid minimaal één keer heeft opgeslagen. Vanaf dit moment heeft u het registratieproces volledig doorlopen en kunt u labels registreren middels de webapplicatie.

Mutaties doorvoeren

Na uw registratie in de webapplicatie kunt u de meeste van uw gegevens zelf wijzigen in de webapplicatie. Een aantal profielgegevens kunt u echter niet zelf wijzigen. Gebruik hiervoor het mutatieformulier erkend deskundige. U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens.
 

Service menu right