Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

02-06-2021

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen in veel gevallen prima zelfstandig blijven wonen. Maar daar moeten de woonruimte en de woonomgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning, voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en nieuwe woonvormen.

Ondersteuning

Het OWZ helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders hun vraagstukken over wonen en zorg in kaart te brengen, concreet te maken en oplossingsrichtingen te kiezen. Denk daarbij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan een flexibele woningvoorraad voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook kan het OWZ helpen bij het maken van een plan van aanpak of het aangaan van prestatieafspraken.

Vraag of verzoek indienen bij het OWZ

Wilt u gebruik maken van het ondersteuningsteam? Stuur dan uw vraag of verzoek naar het e-mailadres: wonenzorg@rvo.nl. Daarna nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken we uw vraag en hoe we hier met u een oplossing voor kunnen vinden.

Kosten ondersteuning

Het intakegesprek is gratis. De inzet van het ondersteuningsteam is maximaal 80 uur. Hiervoor draagt de gemeente of corporatie een derde van de kosten bij. Dit tot een maximum van € 4.000 (inclusief btw). Het Rijk vergoedt de overige kosten tot een maximum van € 8.000.

De digitale OWZ-instrumentenkoffer

De OWZ-experts maken bij hun ondersteuning gebruik van zelfontwikkelde methodieken. Dit 'gereedschap' stellen ze via het OWZ beschikbaar. Zo kunt u hier zelf mee aan de slag gaan. Zie digitale OWZ-instrumentenkoffer.

Ook de praktijkverhalen over enkele OWZ-trajecten zijn in deze koffer te vinden. In de praktijkverhalen komen de gemeenten, woningbouwcorporaties en/of zorgaanbieders aan het woord.

Deze koffer blijven we vullen, dus kom geregeld langs.

Als het gebruik van deze instrumenten vragen oproept, neem dan contact op met het OWZ. Stuur ons dan een e-mailbericht.

Team OWZ

Bekijk de pagina Teamleden Ondersteuningsteam Wonen en Zorg en maak kennis met onze adviseurs en experts.

Achtergrond

Het OWZ komt voort uit de Actielijn Wonen, onderdeel van het programma ‘Langer thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bevat onder andere ook de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, de Taskforce Wonen en Zorg en het Programma Wonen en Zorg van Platform31 met kenniscommunities, onderzoek, publicaties en best practices.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.