Service menu right

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Ook helpt het team om deze vraagstukken uit te werken.

Ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen in veel gevallen prima zelfstandig blijven wonen. Maar daar moeten de woonruimte en omgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning, voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en nieuwe woonvormen.

Ondersteuning

OWZ ondersteunt gemeenten en corporaties die hun vraagstukken voor wonen en zorg in kaart willen brengen. We helpen er vooral bij deze concreet te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan een flexibele woningvoorraad voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Vraag of verzoek indienen bij het OWZ

Wilt u gebruik maken van het ondersteuningsteam? Stuur dan uw vraag of verzoek naar dit e-mailadres: wonenzorg@rvo.nl. Daarna nemen wij contact met u op om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek onderzoeken we hoe we een antwoord op uw vraag kunnen vinden.

Kosten ondersteuning

Het intakegesprek is gratis. Voor verdere inzet van het ondersteuningsteam draagt de gemeente of corporatie een derde van de kosten bij. Dit tot een maximum van € 3.500 (inclusief btw). De overige kosten vergoedt het Rijk. Dit tot een maximum van € 7.000.

Achtergrond

Het OWZ komt voort uit de Actielijn Wonen. Deze actielijn is onderdeel van het programma ‘Langer zelfstandig thuis’. Het bevat onder andere ook de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.