Regio Deals: Wat is brede welvaart?

Op deze pagina leest u wat wij onder 'brede welvaart' verstaan. Dit als toelichting voor het aanmelden van een voorstel voor een Regio Deal.

Brede welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt. Ook wel uitgedrukt als de balans tussen ons economisch, natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal.

Samenspel van factoren

Brede welvaart gaat dus niet over één kwaliteit maar om een complex samenspel van verschillende factoren. Zo is economische ontwikkeling afhankelijk van de ligging van een regio, de agglomeratiestructuur, het regionale vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. De ecologische kwaliteit hangt samen met de kwaliteit van natuur en landschap en de activiteiten van burgers en bedrijven in de regio. De sociale kwaliteit staat weer onder invloed van de kwaliteit van zorg, onderwijs en veiligheid.

Economische, ecologische en sociale kwaliteit

De economische, ecologische en sociale kwaliteit van leven bepalen samen voor een belangrijk deel het welzijn van mensen. In de regio komen al deze thema’s samen en beïnvloeden elkaar: het is de omgeving waarin mensen wonen, werken en leven en waarin bedrijven investeren en innoveren. Het is ook de fysieke plek waar sociale en culturele voorzieningen te vinden zijn en waar burgers veilig, gezond en gelukkig willen zijn.

Monitor Brede Welvaart

In opdracht van het kabinet heeft het CBS onderzoek gedaan naar brede welvaart en is de Monitor Brede Welvaart uitgekomen. Met behulp van een groot aantal verschillende variabelen onderzocht het CBS het welvaarts- en welzijnsniveau van Nederland en de Nederlandse regio’s.

Service menu right