Regio Deals: tweede tranche

Deze zomer kwamen er 88 voorstellen vanuit heel Nederland voor de tweede tranche van de Regio Deals. Daaruit selecteerde het Rijk twaalf voorstellen die het kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een Regio Deal. Voor de tweede tranche is € 215 miljoen beschikbaar uit de Regio Envelop.

De inschrijving voor de tweede tranche opende op 8 juni 2018 en sloot op 1 september 2018. Op dit moment kunt u geen voorstellen aanmelden voor een Regio Deal. Informatie over een volgende tranche volgt op een later moment op deze webpagina.

Overzichtskaart Regio Deals: tweede tranche

Budget

  • Voor deze tweede tranche is € 215 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop.
  • De tijdelijke bijdrage uit de Regio Envelop bedraagt per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.
  • De regio/regionale partners moet(en) minimaal hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdragen.
  • De tijdelijke bijdrage uit de Regio Envelop en van de regionale partners (cofinanciering) kan een hefboom zijn voor andere financiële middelen. U kunt ook bijdragen van anderen zoals departementen, het toekomstige Invest-NL, EU-middelen, private fondsen et cetera inzetten.
  • De totale financiële omvang van de Regio Deal kent dan ook geen bovengrens. De bijdrage uit de Regio Envelop is één van de elementen daarvan.
  • Doel is om in totaal 3 tranches van Regio Deals te openen in de periode tot 2021.

 

Voorwaarden

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekijkt in samenwerking met andere departementen alle voorstellen die binnenkomen en beoordeelt deze op een aantal randvoorwaarden.

Niet alle voorstellen die aan de randvoorwaarden voldoen, worden een Regio Deal. Alleen de beste voorstellen werkt het ministerie uit. Hierbij houden we ook rekening met regionale spreiding. Dit kan betekenen dat een goed voorstel geen Regio Deal wordt. We proberen dit voorstel wel verder te helpen. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar het aansluiten bij andere initiatieven.

Beoordeling

Aan de hand van de voorstellen die voldoen aan het afwegingskader zal de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en collega-bewindslieden in het najaar van 2018 besluiten welke voorstellen worden uitgewerkt tot een Regio Deal. Ondertekening volgt uiterlijk in het voorjaar van 2019.

Planning

StapActieDatum
1.Opsturen voorstelvóór 1 september 2018
2.Analyse van de ontvangen voorstellenseptember/oktober
3.Selectie voorstellen uit te werken dealsnajaar 2018
4.Uitwerking Rijk en Regionajaar 2018 – voorjaar 2019
5.Ondertekenen Regio Dealuiterlijk voorjaar 2019

Service menu right