Stappenplan Regio Deals

Op deze pagina staan de stappen van aanmelding van een voorstel voor een Regio Deal tot en met de afsluiting ervan.

Stap 1: Een voorstel aanmelden

  • In de periode van 8 juni tot en met 31 augustus 2018 kon u uw regionale voorstel in de vorm van een two-pager aanmelden. Heeft u vragen tijdens het schrijven van het voorstel? Neem contact met ons op
  • De two-pager is er op ingericht om uw voorstel kort en bondig te presenteren. We denken graag met u mee over de mogelijkheden. De two-pager moet wel voldoen aan de randvoorwaarden uit het afwegingskader.
  • De two-pagers maken de verschillende voorstellen onderling beter vergelijkbaar.
  • Nadat u het voorstel heeft aangemeld, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Stap 2.Analyse van de ontvangen voorstelle

In september/oktober worden de ontvangen voorstellen geanalyseerd aan de hand van het toetsingskader. Het ministerie van LNV betrekt hierbij de andere departementen.

Stap 3. Selectie uit te werken deals

In het najaar zal de minister van LNV in overleg met de minister van BZK en met collega-bewindspersonen, bepalen welke regio’s samen met het Rijk aan de slag gaan om de regionale opgave aan te pakken met een Regio Deal. Daarbij beoordelen ze de voorstellen met name op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. De uitslag volgt naar verwachting eind 2018.

Stap 4. Samen uitwerken tot een Regio Deal

Uw voorstel hoeft niet tot achter de komma af te zijn. Na de gesprekken en selectie worden de voorstellen namelijk gezamenlijk verder uitgewerkt. Dit gebeurt in de periode van eind 2018 tot en met het voorjaar van 2019. De uitwerking gebeurt samen met de partijen uit de regio, het ministerie van LNV en andere betrokken ministeries. Al deze partijen gaan samen om tafel om afspraken te maken over de invulling van de Regio Deal, de samenwerking en een doelmatige en doeltreffende inzet van de middelen vanuit de Regio Envelop.

Stap 5: De Regio Deal ondertekenen

Na verdere uitwerking van het voorstel ondertekenen betrokken partijen uiterlijk voor het einde van het voorjaar 2019 de Regio Deal. Vervolgens gaan zij aan de slag met de Regio Deal.

Service menu right