Excellente gebieden

De Excellente Gebieden zijn voorbeeldgebieden voor zeer energiezuinige nieuwbouw.

Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen hebben in de Excellente Gebieden uitgebreide praktijkervaring opgedaan met innovatieve bouwmethoden en technieken voor energiezuinig bouwen. En vooral ook met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en naar nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Gegevens over deze projecten, de toegepaste innovaties en opgedane praktijkervaring vindt u in de database Energiezuinig gebouwd.

Het programma Excellente Gebieden loopt tot 1 januari 2016. Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. De kennis en ervaring uit de Excellente Gebieden dragen eraan bij om dit doel te bereiken. In 2015 zijn de kennis- en leerervaringen verzameld in Excellente Gebieden 2015 – Leerschool voor energieneutraal bouwen. Het artikel  Voor energieneutrale bouw hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden (pagina 75 in Duurzaam Gebouwd Magazine) vindt u een aantal voorbeelden van de Excellente Gebieden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de initiatiefnemers van het kennis- en leertraject Excellente Gebieden.

Lente-akkoord

De 19 voorbeeldgebieden werden geselecteerd in het kader van het Lente-akkoord om kennis en ervaring op te doen met energiezuinig bouwen. De gehanteerde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in deze gebieden was minimaal 25% beter dan het Bouwbesluit op dat moment voorschreef. De gebouwde woningen liepen daarmee vooruit op de aangescherpte EPC zoals afgesproken in het akkoord.

Het Lente-akkoord is ondertekend in 2012 door Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van Binnenlandse Zaken. Energiereductie in combinatie met woonwensen staat centraal in dit akkoord voor energiezuinige nieuwbouw.

Service menu right