Voor bepaalde doelgroepen bestaat een gebrek aan geschikte woonruimte, terwijl steeds meer ander vastgoed leegstaat.

Het Rijk wil daarom woonoplossingen in bestaand leegstaand vastgoed bevorderen. Enerzijds wordt zo de leegstand teruggedrongen, anderzijds worden woningen gerealiseerd die passen bij de huidige én vooral ook de toekomstige vraag. Het expertteam (kantoor) Transformatie is een veelzijdig team van adviseurs op het gebied van transformatie, dat gemeenten helpt bij:

•    Projectorganisatie 
•    bouwkundige wet- en regelgeving
•    financieringsmogelijkheden (zie ook Toolbox)
•    fiscale en juridische mogelijkheden (zie Juridische Expertpool Planschade)
•    plattegrond- en inrichtingsconcepten
•    de matching van eigenaren en potentiële afnemers.

 

Voorbeelden

In Nederland zijn al veel goede voorbeelden van kantoortransformaties te vinden. Dit overzicht is niet uitputtend en dient slechts ter inspiratie. Staat uw project er niet bij maar zou u dit wel vermeld willen hebben? Neem contact op met het Expertteam (kantoor)Transformatie

Service menu right