Expertteam (kantoor)Transformatie

Meer artikelen
kantoortransformatie

Het Expertteam ondersteunt gemeenten. Maar ook andere belanghebbenden bij transformatie kunnen het expertteam inschakelen, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een leegstaand pand. De uiteindelijke samenwerking loopt altijd via - of in samenwerking met - de gemeente.

Heeft u gebrek aan woonruimte voor bepaalde doelgroepen, maar heeft u nog geen geschikte oplossing kunnen vinden? Wilt u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een specifiek pand of gebied? Misschien heeft u nog geen concrete vraag, maar bent u toch benieuwd wat de mogelijkheden zijn. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ervaring en expertise

De verschillende experts hebben ieder hun eigen ervaring en expertise. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zorgt er daarom voor dat uw vraag bij de juiste expert terecht komt. Het Expertteam is bereikbaar per e-mail of telefoon.

Samenwerking

Het expertteam wil transformatie naar woonoplossingen bevorderen en de weg hiervoor vrijmaken. Heeft u een vraag, dan komen wij graag voor een oriënterend gesprek bij u langs. Als na dit gesprek blijkt dat er meer tijd nodig is voor het beantwoorden van deze vraag, dan stelt de expert een kort plan van aanpak op.

Dit vormt de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen u (als gemeente) en het Rijk. Het Rijk financiert de helft van de inzet, de andere helft wordt door de gemeente en/of de gezamenlijke belanghebbenden zelf gefinancierd. Belangrijk is, dat de kennis die hieruit voortvloeit ook via het Expertteam beschikbaar komt voor andere gemeenten. Dit gebeurt onder andere via de toolbox Transformatie en presentaties van het Expertteam. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met privacygevoelige informatie.

Evenementen

Het expertteam is beschikbaar voor presentaties of workshops over Transformatie en onderwerpen die daarmee te maken hebben. Als u een bijeenkomst organiseert en een spreker over dit thema zoekt, neem dan contact op met RVO.nl. Daarnaast organiseert het expertteam zelf ook bijeenkomsten en neemt deel aan grote evenementen.

Service menu right