Service menu right

Versnellen van gebiedsontwikkeling

Stagnatie van gebiedsontwikkeling of bouwprojecten kent verschillende oorzaken. Het kan gaan om een overvloed aan gemeentelijke procedures. Soms vormen de marktomstandigheden een belemmering.

Het Expertteam Versnellen helpt lokale overheden en de markt bij het oplossen van de belemmeringen rond gebiedsontwikkeling. Onder andere door roadshows voor gemeenteraden of het anticiperen op de Omgevingswet door interventie van het Versnellingsteam in een pilot.

Taken Expertteam Versnellen

RVO.nl coördineert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Expertteam Versnellen voor de onderdelen ‘versnellen van gebiedsontwikkeling’ en ‘vlottrekken van bouwprojecten’. Dit vormt een onderdeel van Houdheteenvoudigkaart.nl, een initiatief van de ministeries van BZK, Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Bouwend Nederland dat bestaat uit 4 samenwerkende sporen op het gebied van omgevingsrecht en bouw. Minder regelgeving, het proces zo eenvoudig mogelijk houden en samen werken aan een betere leefomgeving vormen de gemeenschappelijke pijlers.