Versnellen van gebiedsontwikkeling

Meer artikelen
Nijkerk havenkom

Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat gebiedsontwikkeling of bouwprojecten stagneren. Het kan gaan om een overvloed aan gemeentelijke procedures. Maar soms vormen ook de marktomstandigheden de belemmering.

Het Expertteam Versnellen helpt lokale overheden en de markt bij het oplossen van de belemmeringen rond gebiedsontwikkeling. Onder andere door roadshows voor gemeenteraden of het anticiperen op de Omgevingswet door interventie van het Versnellingsteam in een pilot.

RVO.nl coördineert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Expertteam Versnellen voor de onderdelen ‘versnellen van gebiedsontwikkeling’ en ‘vlottrekken van bouwprojecten’. Dit vormt een onderdeel van Houdheteenvoudig.nl, een initiatief van de ministeries BZK, Infrastructuur en Milieu (I&M) en Bouwend Nederland dat bestaat uit 4 samenwerkende sporen op het gebied van omgevingsrecht en bouw. Minder regelgeving, het proces zo eenvoudig mogelijk houden en samen werken aan een betere leefomgeving vormen de gemeenschappelijke pijlers.

Service menu right