Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling en vernieuwing vraagt een nieuwe visie en creatieve oplossingen. De maatschappij verandert. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties gaan de dialoog aan met gemeenten omdat ze ergens iets van vinden, omdat ze het ergens niet over eens zijn of omdat ze iets in gang willen zetten.

Partijen nemen de regie op hun leefomgeving. Bijvoorbeeld om hun eigen zorg te organiseren, samen energie op te wekken, het groen in de buurt te onderhouden, of buurtwinkels of bibliotheken over te nemen.

De centrale vraag hierbij is welke betekenis maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de netwerksamenleving, de participatiemaatschappij en de circulaire economie, hebben op stedelijke ontwikkelingsopgaven. Het kan gaan om de uitdagingen rond:

Nieuwe rollen overheid, instellingen, bedrijven en burgers

Daarnaast geven veel gemeenten vanuit hun college-akkoorden ruimte aan initiatieven van burgers, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. Dit vraagt dat overheden zich ontwikkelen in hun rollen bij overheidsparticipatie.

De circulaire economie tot slot brengt nieuwe businessmodellen en andere vormen van ondernemerschap voort. Deze nieuwe modellen zijn van invloed zijn op de uitvoering van overheidsbeleid en –taken. Neem Airbnb: hoe verhouden bijvoorbeeld de toeristenbelasting en bestemmingsplannen zich tot deze vorm van ondernemerschap van bewoners. Wat draagt het bij aan de economie van de stad?

Deze andere werkwijze leidt tot een verschuiving in taken bij alle gemeentelijke betrokkenen: raadsleden, bestuurders en ambtenaren. Maar ook bij burgers, inwoners, bedrijven en instellingen.

Ondersteuning van RVO.nl

De experts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunen en begeleiden gemeenten bij deze andere manier van werken. Door kennis te delen, ervaringen met elkaar te verbinden en concrete ondersteuning met sessies, dialogen of bijeenkomsten. Dit doet RVO.nl vanuit het programma ‘Anders denken anders doen’.

Wilt u meer weten over de nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling? Of heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op via het contactformulier.

Service menu right