Stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid

Stedelijke en gebiedsontwikkeling

Vernieuwende oplossingen zijn nodig in de ontwikkeling van leefbare en toekomstbestendige steden, dorpen en regio’s. RVO.nl werkt aan de kennisontwikkeling en kennisdeling rond deze oplossingen. Van de uitdagingen rond de woningmarkt en gebiedsontwikkeling. Tot leefbaarheid, de energietransitie, de Omgevingswet en de rol van de samenleving.

RVO.nl kent het beleid en de markt, de spelers en het veld. We delen kennis en ontwikkelen innovatieve instrumenten. In onze expertteam-methode combineren we kennisontwikkeling en kennisdeling met de inzet van experts in cases op lokaal niveau.  
We verbinden partijen, bundelen belangen en zoeken ingangen. We helpen experimenteren en vernieuwen. Zo komen we samen tot oplossingen voor toekomstbestendige steden en regio’s en een sterke woon- en leefomgeving.  

Meer weten?

Onze adviseurs wijzen u graag de weg. Op deze pagina's vindt u meer informatie over de bovengenoemde thema’s. Of bel voor meer informatie met RVO.nl en vraag naar team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (SOL).

Service menu right