Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

30-03-2021

De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties is opgericht om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen te ondersteunen. De Taskforce helpt knelpunten te doorbreken die het bouwen van deze woningen in de weg staan.

De leden van de Taskforce trekken hierbij samen op met woningcorporaties en gemeenten en het Rijk en maakt onder andere gebruik van het Expertteam Woningbouw

150.000 nieuwe sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen erbij

De woningbouwopgave in Nederland is erg groot, ook in de sociale huursector. Daarom hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in september 2020 de handen ineengeslagen. Zij spraken af om zich samen hard te maken voor de bouw van 150.000 sociale huurwoningen. Doel is dat de bouw van deze woningen binnen 2 jaar start en dat de bouwproductie versnelt naar 25.000 woningen per jaar. Ook willen partijen het mogelijk maken om binnen 2 jaar 10.000 flexwoningen te bouwen.

Deze ambitie vraagt veel inzet van woningcorporaties en gemeenten. Succesvolle sociale woningbouw vraagt om maatwerk met respect voor onderlinge verhoudingen. Om tot snelle en efficiënte nieuwbouw van sociale huurwoningen te komen, zijn lokaal harmonieuze partnerschappen nodig tussen overheid en corporaties. Waar zich knelpunten voordoen, neemt de Taskforce initiatief deze op te lossen. Waar nodig is, richt de Taskforce zich op het doorbreken van impasses, het verbinden van partijen en het delen van kennis.

Samenstelling van de Taskforce

De Taskforce bestaat uit 3 bestuurders die optreden namens BZK, VNG of Aedes en een onafhankelijk voorzitter. Dit zijn:

  • Peter den Oudsten: voorzitter Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties
  • Bert van Delden: plaatsvervangend Directeur Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK
  • Harriët Tiemens: voorzitter Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van de VNG
  • Rob Haans: bestuursvoorzitter woningcorporatie de Alliantie

RVO en de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

Een team van RVO-adviseurs ondersteunt de Taskforce. Zo monitoren zij de voortgang van de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in Nederland, waarvoor woningcorporaties Vermindering Verhuurderheffing (RVV) aanvroegen. Daarnaast blijven deze adviseurs in contact met woningcorporaties en gemeenten over de voortgang en eventuele knelpunten van concrete projecten. Wij informeren en adviseren de Taskforce hierover. Ten slotte coördineren wij ook de inzet van het Expertteam Woningbouw.

Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

Met de RVV kunnen verhuurders van sociale huurwoningen, tegen bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een korting op de verhuurderheffing. In 2017 en 2020 hebben woningcorporaties en andere verhuurders korting op de verhuurderheffing aangevraagd voor ruim 150.000 nieuw te bouwen sociale huurwoningen. De Taskforce richt zich in het bijzonder op de projecten waarvoor woningcorporaties RVV aanvroegen.

Bekijk voor meer informatie de webpagina Regeling Vermindering Verhuurderheffing.

Contact met de Taskforce

Heeft u als woningcorporaties of gemeenten behoefte aan ondersteuning van de Taskforce? Neemt u dan per e-mail contact op met onze adviseurs via nieuwbouwwoningcorporaties@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.