Technieken, beheer en innovatie gebouwen

Banner Energiebesparingsverkenner

 

 

 

Energiebesparingstechnieken

De basis van een duurzaam gebouwde omgeving ligt bij het toepassen van technieken en materialen die dit mogelijk maken. Dit kan door energiebesparende maatregelen toe te passen, waaronder:
> Energiebesparing en duurzaam koelen
> Energiebesparing en duurzaam verwarmen
> Energie besparen door te isoleren
> Energie besparen met verlichting
> Energie besparen met ventileren
> Phase change materials (PCM)

Duurzame klimaatinstallaties

Een duurzaam gebouw maakt gebruik van duurzame (hernieuwbare) energie. Voor warmte, verlichting en elektriciteit. Deze energie kan afkomstig zijn van verschillende bronnen. Goed ingeregelde klimaatinstallaties helpen om een goed binnenklimaat te realiseren met zo min mogelijk energiegebruik.
> Warmtepompen
> Warmte-koude opslag (WKO)
> Zonneboilers
> Zonnepanelen
> Installaties goed inregelen

Duurzame bouwconcepten

Bij zeer energiezuinige woningbouw onderscheiden we een aantal duurzame bouwconcepten. Deze vormen ieder voor zich een belangrijke leidraad voor een goed ontwerp en gedegen uitvoering. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Denk aan concepten als:
> Circulair bouwen
> Nul op de meter
> Natuurinclusief bouwen
> Innoveren in de bouw
> Woningbouwconcepten
> Vastgoed verduurzamen

Beheer, monitoring en onderhoud

Bent u eigenaar van een woning of gebouw? Dan is de kans groot dat er een wetten of regels over verduurzaming gelden voor uw vastgoed. Door het plegen van duurzaam beheer en onderhoud (DBO) kunt u ervoor zorgen dat gebouwen aan de energieprestatie eisen blijven voldoen. Dit kunt u ook uitbesteden door met een ESCo een energieprestatiecontract af te sluiten.
> Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)
> Energiebesparing garanderen met energieprestatiecontracten
> Duurzaam beheer en onderhoud gebouwen

Sectoren

Duurzaam vastgoed wordt de norm, zowel voor commercieel als maatschappelijk vastgoed.

Service menu right