Service menu right

Energiebesparing garanderen met energieprestatiecontracten

Het is mogelijk om het verduurzamen van gebouwen en het uitbesteden van onderhoud te combineren.

Dit kan door energieprestatiecontracten (EPC’s) te sluiten met beheer- en onderhoudsbedrijven, ook wel Energy Service Companies (ESCo’s) genoemd.

Energieprestatiecontracten

In een energieprestatiecontract (EPC) zijn de afspraken vastgelegd tussen een opdrachtgever en een uitvoerende partij rondom het leveren van energiediensten. De kern van een energieprestatiecontract is de afspraak over de te behalen energiebesparing. De uitvoerende partij geeft hier garanties op. In het contract wordt een bonus-malus systeem beschreven over deze garantie.

Uit de markt blijkt dat de duur van de EPC’s kan verschillen van 3 tot en met 20 jaar. De financiering van de maatregelen die genomen moeten worden, kan door zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij worden geregeld. Dit is situatie-afhankelijk.

Proces rondom energiediensten in het kort

 • In de voorfase brengt de eigenaar zijn wensen in beeld in de vorm van prestatie indicatoren. Ook zoekt de eigenaar de vastgoed- en energiedata bij elkaar;
 • Wanneer aanbesteden noodzakelijk is, start de gebouweigenaar een aanbestedingsprocedure
 • De gekozen uitvoerende partij analyseert de gegevens, doet een voorstel voor maatregelen, rekent de business case uit en beschrijft hoe de prestaties gemeten worden (measurement and verification)
 • Vervolgens sluiten beide partijen het contract
 • De uitvoerende partij implementeert de maatregelen en overlegt met de opdrachtgever over de gewenste prestatie indicatoren
 • In de garantiefase legt de uitvoerende partij verantwoording af over de prestaties en kan de opdrachtgever zijn energieverbruik ook aanpassen.

Innovaties rondom energieprestatiecontracten

Energieprestatiecontracten zijn nog niet veel gebruikt in Nederland, al is de markt groeiende. Kennisinstituten en  Europese werkgroepen buigen zich over thema’s rondom EPC’s:

Gedragscode energieprestatiecontract

Bij een EPC gaan opdrachtgever en opdrachtnemer een langjarige samenwerking aan. Daarom is de Europese Gedragscode voor energieprestatiecontracten ontwikkeld.

De infographic Garantie op uw energieprestatie met EPC legt uit hoe u het meeste uit een energieprestatiecontract haalt.

Doe de EPC Precheck

Doe de EPC PreCheck

Wilt u, als gebouweigenaar of beslisser, een snelle indicatie of het uitbesteden via een energieprestatiecontract nuttig kan zijn? Dan kunt u gebruikmaken van een nieuwe online tool: de EPC Precheck.
  

Wat zijn ESCo’s?

Een ESCo is een bedrijf dat energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Ook kunnen ESCo’s gebouweigenaren helpen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het energielabel, installatiekeuringen of de aircoregeling. Een sleutelrol hierbij speelt het energieprestatiecontract, waarin de afspraken tussen ESCo en opdrachtgever staan.

Voordelen van ESCo's

 • ESCo's hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;
 • ESCo's kunnen de financiering van de aanleg van een installatie op zich nemen;
 • Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen;
 • ESCo's kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden.

Energiebesparing organiseren met ESCos

Om tot een goede vraagformulering te komen, kunnen gebouweigenaren de hulp inschakelen van EPC-facilitators. Dit zijn projectfacilitators die tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij (ESCo) een procesmatige (advies)rol vervullen. EPC-facilitators worden benaderd op basis van hun kennis en ervaring in de publieke sector en kunnen helpen met:

 • energetische kennis
 • financiële kennis
 • juridische kennis
 • aanbestedingstechnische kennis

De juiste EPC-facilitator vinden

Sinds april 2017 kunnen gebouweigenaren een EPC-facilitator zoeken en kunnen EPC-facilitators zich laten registreren met een Eigen Verklaring op www.qbis.nl.

RVO ontwikkelde in het kader van het Europese GuarantEE-programma samen met 14 Europese partners een EPC-facilitatorspool. De kennis en ervaring van de partners gebruiken we voor het ontwikkelen van deze pool en het vergroten van kennis.

Aanbesteden van energieprestatiecontracten

Voor aanbestedende diensten, zoals lagere en rijksoverheid, kan het opdrachtgeverschap in de vorm van prestatie-indicatoren lastig zijn. Het is een nieuwe manier van aanbesteden, vooral voor huisvesting. RVO heeft in een leidraad beschreven hoe deze diensten het inkoopproces vorm kunnen geven. De concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure staan beschreven. Ook worden er selectie- en gunningscriteria voorgesteld.

EPC-facilitators

EPC-facilitators kunnen opdrachtgevers bij het proces begeleiden. Hierbij is onafhankelijkheid zeer belangrijk. Er mogen immers geen conflicterende belangen ontstaan. De opdrachtgever kan onderstaande regels vastleggen in de opdracht voor het adviestraject:

 • de EPC-facilitator mag niet als inschrijver deelnemen aan de betreffende tender
 • de EPC-facilitator mag niet betrokken zijn bij één van de aanbieders van de betreffende tender

De opdrachtgever kan wel via een EPC-facilitator om advies en input vragen van de aanbestedende diensten. Zo blijft overleg tussen opdrachtgever en marktpartij transparant. De EPC-facilitator brengt de belangen van beide partijen dus in balans.

Energieprestatiecontracten in de woningbouw

Het aangaan van een langdurige relatie met een uitvoerende partij om garanties te hebben op energiebesparing kan een interessante optie zijn in de woningbouw. Standaardisatie is dan gewenst, omdat de proceskosten voor het aangaan van een relatief klein contract anders te hoog zouden zijn.

Het Deventer Woningabonnement is een interessante optie. In de City deal Woningabonnement wordt kennis uitgewisseld tussen veel gemeenten.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.