Contracten

Hieronder vindt u informatie in 2 whitepapers over de manier waarop u als school of gemeente energie en geld kunt besparen in het beheer van gebouwen door gebruik te maken van energieprestatiecontracten met energy service companies (ESCo's).

  • Whitepaper - Energiebesparing organiseren met Esco’s
    Deskundigen beschrijven vanuit hun specifieke invalshoek de positionering en kansen van ESCo’s in Nederland. Hun inzichten kunnen u helpen om uw eigen visie en praktische mogelijkheden vorm te geven. De Whitepaper beschrijft vervolgens 11 voorbeelden beschreven met verschillende gebouwsoorten en uiteenlopende ESCo-varianten.
     
  • Whitepaper – Europese ESCo voorbeelden
    In deze Whitepaper wisselen 3 experts van gedachten over wat we van verschillende EU-voorbeelden kunnen leren. De artikelen gaan in op de barrières en kansen voor ESCo’s in Nederland. De geïnterviewde visionairs geven prikkelende ideeën om de mogelijkheden hier beter te benutten.

Service menu right