Service menu right

Financieringsoplossingen

Schoolbesturen en gemeenten hebben bij nieuwbouw of verbetering van scholen te maken met krappe budgetten, onvoldoende geïndexeerde exploitatievergoedingen en krappe normvergoedingen voor onderhoud en gas- en elektriciteitsverbruik.

Toch lukt het veel schoolbesturen en gemeenten om, vaak samen, toch een energiezuinige en frisse school te financieren. Hoe doen zij dat?

Overzicht van financieringsmogelijkheden

Eigen middelen
 • betaling ineens
 • gespreide betaling
 • onderhoudsbudgetten vaar voren halen
Geld lenen
Schatkistbankieren bij:
 • de gemeente
 • de gemeente vanuit het fonds Volkshuisvesting
 • een bank (BNG of andere banken)
 • leveranciers
Geld van derden
 • subsidies van overheden
 • sponsoring door bedrijven, ouders en/of leerlingen
 • crowdfunding, bijvoorbeeld voor zonnepanelen
 • gezamenlijke projectontwikkeling en financiering met bijvoorbeeld projectontwikkelaar, woningcorporatie, welzijnsorganisatie
 • voorfinanciering door uitvoerende partijen
 • fiscale maatregelen: btw-compensatiefonds
 • fiscale maatregelen: groenfinanciering, EIA, MIA, enzovoort
Nieuwe contractvormen
 • levensduurbenadering TCO
 • innovatieve aanbesteding, geïntegreerde contracten, prestatie-afspraken
Eigendom installaties afstaan
 • lease, huren, huur/kopen en outsourcen van installaties (bijvoorbeeld via een ESCo)
Eigendom vastgoed afstaan
 • verkopen/sell en lease back van vastgoed

 

Meer informatie vindt u in de brochure (Anders) financieren van Ruimte-OK.

Financieringswijze

Onderzoek van RVO.nl in 2013 onder 185 schoolbesturen wijst uit dat in slechts 4% van de gevallen de gemeente de volledige financiering van verbetering tot minimaal Frisse Scholen Klasse C voor haar rekening nam. In 84% van de gevallen heeft het schoolbestuur een deel meegefinancierd. 73% heeft ook een subsidie van het rijk en/of de provincie gekregen.

Financieringswijze Frisse Scholen

Praktijkvoorbeelden financiering

Wilt u een nieuwe school bouwen of renoveren? Een school die energiezuinig of energieneutraal én fris is? Lees dan de onderstaande praktijkvoorbeelden om ideeën op de doen.

 • Innovatieve financiering voor energiezuinige en frisse scholen
  De verkoop en lease back van vastgoed kan helpen om uw plannen uit te voeren en te bekostigen. Het innovatieve financieringsconcept ‘Huren als een eigenaar’ is hierop gebaseerd. Praktijkvoorbeelden van nieuwbouw en renovatie in Alkmaar, Culemborg, Heiloo en Twello verhelderen dit concept.
 • Financiële analyse van zes (bijna) energieneutrale scholen
  Een financiële analyse van zes nieuwbouwprojecten van (bijna) energieneutrale schoolgebouwen met als doel om schoolbesturen en gemeenten inzicht te geven in de opbouw van (meer-)kosten van de realisatiefase, de financiering en de exploitatiekosten. De financiële analyse is gebaseerd op financiële gegevens van: Plein Oost in Haarlem, Focus-Huygens in Heerhugowaard, Het Klaverblad in Amsterdam, Multifunctioneel Centrum (MFC) in Westergeest-De Triemen, IKC Zeeburgereiland in Amsterdam en Brede School Houthaven in Amsterdam.

 • Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen
  Voorbeelden van scholen, gemeenten en marktpartijen die erin zijn geslaagd de financiering en het organiseren van het verfrissen van bestaande schoolgebouwen van de grond te krijgen (2013).

 • Financieringsconstructies in de praktijk
  Ontoereikende budgetten bij nieuwbouw of renovatie, niet voldoende geïndexeerde exploitatievergoedingen, verouderde programma’s van eisen en achterblijvende normering op het gebied van energieprestatie en luchtkwaliteit. Ondanks deze belemmeringen komen er steeds meer frisse scholen. Voorbeelden van schoolbesturen, -directies en afdelingen onderwijshuisvesting van gemeenten die er desondanks, vaak samen, in geslaagd zijn te investeren in verbetering van de energieprestatie en de luchtkwaliteit (2010).

Subsidieregelingen ISDE en SDE+

Voor het opwekken van duurzame energie, kunnen schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).