Financiering voor scholen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Financiering voor scholen

08-04-2021

Schoolbesturen en gemeenten hebben bij nieuwbouw of verbetering van scholen te maken met krappe budgetten, onvoldoende geïndexeerde exploitatievergoedingen en krappe normvergoedingen voor onderhoud en gas- en elektriciteitsverbruik.

Toch lukt het veel schoolbesturen en gemeenten om, vaak samen, toch een energiezuinige en frisse school te financieren. Hoe doen zij dat?

Overzicht van financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden

FinancieringsmogelijkhedenVoorbeelden
Eigen middelen
 • betaling ineens
 • gespreide betaling
 • onderhoudsbudgetten naar voren halen
Geld lenen

Schatkistbankieren bij:

 • de gemeente
 • de gemeente vanuit het fonds Volkshuisvesting
 • een bank (BNG of andere banken)
 • leveranciers
Geld van derden
 • subsidies van overheden
 • sponsoring door bedrijven, ouders en/of leerlingen
 • crowdfunding, bijvoorbeeld voor zonnepanelen
 • gezamnelijke projectontwikkeling en financiering met bijvoorbeeld projectontwikkelaar, woningcorporatie, welzijnsorganisatie
 • voorfinanciering door uitvoerende partijen
 • fiscale maatregelen: btw-compensatiefonds
 • fiscale maatregelen: groenfinanciering, EIA, MIA, enzovoort
Nieuwe contractvormen
 • levensduurbenadering TCO
 • innovatieve aanbesteding
 • geïntegreerde contracten
 • prestatie-afspraken
Eigendom installaties afstaanlease, huren, huur/kopen en outsourcen van installaties (bijvoorbeeld via een ESCo)
Eigendom vastgoed afstaanverkopen/sell en lease back van vastgoed

 

Subsidieregelingen RVO

Voor het opwekken van duurzame energie kunnen schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gebruik maken van de:

Financieringswijze

Onderzoek van RVO in 2013 onder 185 schoolbesturen wijst uit dat in slechts 4% van de gevallen de gemeente de volledige financiering van verbetering tot minimaal frisse scholen klasse C voor haar rekening nam. In 84% van de gevallen heeft het schoolbestuur een deel meegefinancierd. 73% heeft ook een subsidie van het rijk en/of de provincie gekregen.
 

Figuur 1: Financieringswijze frisse scholen

Schoolbestuur, gemeente en Rijkssubsidie 42%

Schoolbestuur en gemeente 23%

Schoolbestuur en Rijkssubsidie 13%

Gemeente en Rijkssubsidie 11%

Gemeente 4%

Schoolbestuur, gemeente en provincie 4%

Schoolbestuur, provincie en Rijkssubsidie 2%

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.