Gezond binnenmilieu op scholen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gezond binnenmilieu op scholen

22-12-2020

Een slecht binnenmilieu op school leidt tot diverse comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. Door te sturen op een gezond binnenklimaat kunnen klachten worden voorkomen als:

  • discomfort (bijvoorbeeld geurhinder en koude/warmteklachten)
  • hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (in de loop van de dag toenemend)
  • slijmvliesirritaties en andere 'sick building klachten' (bijvoorbeeld 'droge lucht' klachten)
  • onnodige overdracht van infectieziekten (via de lucht)
  • verergering van allergieën (denk aan hooikoorts en voedselallergieën) 
  • (extra) astma-aanvallen bij kinderen en leerkrachten met astma

Gezondheidsklachten voorkomen

Astma komt steeds vaker voor bij kinderen. In een gemiddeld klaslokaal heeft tegenwoordig 10% van de kinderen astma. Juist voor hen is het extra belangrijk dat de binnenlucht in de ruimtes waarin ze relatief het meest verblijven (eigen slaapkamer, klaslokaal) goed is.

Deze comfort- en gezondheidsklachten leiden op hun beurt tot:

  • een onnodig hoog aantal 'schoolzieke' kinderen
  • verslechtering van de leerprestaties
  • relatief slechte (fysische) arbeidsomstandigheden voor leerkrachten
  • een onnodig hoog ziekteverzuim onder de leerkrachten (leidend tot extra kosten voor vervanging)

Ziekteverzuim aanpakken

Ziekteverzuim in het onderwijs is hoger dan in de dienstensector. Er bestaan sterke aanwijzingen dat een slecht binnenmilieu op school leidt tot een verhoging van het ziekteverzuim onder leerkrachten. Dit verzuim kan voorkomen worden indien de ventilatie, de temperatuur, de akoestiek en dergelijke op orde zijn.

Anders gezegd: het ziekteverzuim is na verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden met 1 à 2 procentpunt te verlagen. Bedraagt het ziekteverzuim in een school voor renovatie bijvoorbeeld 8%, dan is dit na een renovatie tot 6 à 7% terug te brengen. Mits de juiste maatregelen genomen worden natuurlijk.

Luchtkwaliteit

In schoolgebouwen heeft met de name de luchtkwaliteit een sterk effect op het kortdurend verzuim (thuis zitten door een verkoudheid, griep e.d.). Uit diverse onderzoeken is bekend dat gebrekkige ventilatie de concentratie virussen en bacteriën (verantwoordelijk voor de overdracht van infectieziekten) in de lucht sterk verhoogt.

Milton et al. (2000) toonden in een onderzoek aan dat halvering van de hoeveelheid verse luchttoevoer het kortdurend verzuim met maar liefst 35% kan verhogen. Extra belangrijk als je bedenkt dat de hoeveelheid verse luchttoevoer per persoon in een klaslokaal vaak een factor 3 of 4 lager ligt dan die in bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Geen wonder dus dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoger is dan in de dienstensector!

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.