Tools voor scholen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tools voor scholen

24-06-2021

Op deze pagina ‘Tools voor scholen’ staan een aantal instrumenten die zijn ontwikkeld door ons voor partijen (schoolbesturen/gemeenten).

Het helpt deze partijen om aan de slag te gaan met het verduurzamen van schoolgebouwen.

Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Beslisboom verduurzaming scholen

De Beslisboom verduurzaming scholen helpt u als schoolbestuur om de beste aanpak te kiezen om uw gebouwen te verduurzamen. U kunt kiezen uit 2 versies: één voor primair & voortgezet onderwijs en één voor mbo & hbo. De Beslisboom geeft een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over uit- en aanbestedingsprocedures.

Ga naar de Beslisboom verduurzaming scholen.

Zonnestroom

De tool 'Zonnestroom voor maatschappelijk vastgoed' helpt scholen met informatie over investeringskosten en terugverdientijden. De tool gaat in op eigenaarschap, juridische vragen, onderhoud en lespakketten.

Vergelijking 5 schoolventilatiesystemen

Deze vergelijking geeft een handig overzicht van 5 veel toegepaste ventilatiesystemen met tekeningen en foto’s. Inclusief kostenindicatie en aandachtspunten voor de bouwkundige en installatietechnische inpassing. Alle 5 de ventilatiesystemen garanderen een gezonde binnenlucht als ontwerp, aanleg, gebruik, beheer en onderhoud goed zijn geregeld. U haalt dan minimaal klasse B van het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Green Deal Scholen

Wij waren met onze Frisse School-activiteitenpartner in de uitvoering van de Green Deal Scholen. Doel van de Green Deal was om een duurzame leer- en werkomgeving te versnellen voor leerlingen en leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

De Green Deal Scholen is op 1 april 2018 beëindigd. Wilt u weten welke resultaten de Green Deal heeft geboekt? Bekijk dan de opbrengsten van de Green Deal.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.