Van een bestaande school naar frisse school | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Van een bestaande school naar frisse school

28-04-2020

Een bestaande school transformeren tot een frisse school? Op deze pagina vindt u een overzicht van methoden, tools, adviezen en contractvormen die u hierbij kunnen helpen.

Duurzaam onderhoud plegen

Een duurzaam huisvestingsplan (DHP) en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP) biedt uitstekende mogelijkheden om tot gezonde, duurzame en betaalbare scholen te komen. Het integreren van duurzame aspecten in het meerjarenonderhoudsplan resulteert niet alleen in een duurzamer gebouw, maar bespaart ook geld. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op de exploitatie.

Verbetermaatregelen op een natuurlijk moment

Kenmerkend voor een DHP of een DMOP is dat het ook verbetermaatregelen bevat voor het binnenmilieu en de energieprestatie. En dat deze maatregelen op natuurlijke momenten worden getroffen. Bijvoorbeeld als de dakbedekking wordt vervangen ook dakisolatie toepassen, of als kozijnen worden vervangen meteen HR-glas plaatsen. Daarnaast zijn er maatregelen gericht op de technische en functionele instandhouding van het gebouw.

Het maken van een duurzaam huisvestingsplan en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan lijkt vanzelfsprekend, maar is het nog niet.

Tools voor frisse scholen

Onderhoud uitbesteden

Als school of gemeente kunt u energie en geld besparen in het beheer van gebouwen door gebruik te maken van energieprestatiecontracten met energy service companies (ESCo's). Als het schoolbestuur het beheer en onderhoud uitbesteedt, is het handig om energiebesparing mee te nemen en te kiezen voor prestatie-eisen in plaats van voorschriften. Uitbesteden betekent dat een schoolbestuur werk uit handen kan geven en expertise van deskundigen kan inhuren.

Voorfinanciering via ESCo

Soms kan de ESCo ook zelf voorfinancieren of de (voor)financiering regelen. De financiering van energiemaatregelen in schoolgebouwen gebeurt in feite vanuit het exploitatiebudget. Er is dan wel voorfinanciering nodig. Dat gebeurt in sommige gevallen door de gebouweigenaar zelf, soms door de ESCo-marktpartij en soms via de bank. In een meerjarig contract moet goed worden vastgelegd hoe wordt omgegaan met wijzigingen, zoals aanpassing van het gebruik of van functies van een gebouw. Verder zijn goede samenwerking en een goede onderlinge verstandhouding met de uitvoerende partij van belang.

Energiebesparing garanderen met energieprestatiecontracten

 

Beter ventileren

Er gaat veel mis bij gebalanceerde ventilatie in bestaande scholen. Zowel bij de aanleg als bij het gebruik, beheer en onderhoud. En dat leidt tot ontevredenheid, een te hoog CO2-gehalte, comfortklachten, en hoge onderhouds- en energiekosten. Uit een evaluatie van 2012 onder 40 scholen komt naar voren dat er klachten zijn over een onjuiste aanleg van de kanalen, verkeerde inregeling, te veel storingen, laag comfort, onduidelijkheid over het gebruik en onverwacht hoge kosten. Ook zijn er veel slechte ervaringen met installateurs. Hoe kan het beter?

Adviezen voor scholen

 • Zorg voor voldoende kennis en expertise, in huis of ingehuurd. Investeer in goed opdrachtgeverschap.
 • Zorg voor goede afstemming tussen bestuur, schooldirectie en gebruikers.
 • Kies een oplossing op maat, die past bij de school en de gebruikers.
 • Kies bij voorkeur een systeem met warmteterugwinning (WTW) en CO2-sturing, en monitoring en beheer op afstand.
 • Denk bij de afweging van kosten in niet alleen aan de aanschafkosten. Een installatie gaat 15 jaar mee. De onderhouds- en energiekosten over 15 jaar zijn vaak groter dan de aanschafkosten.
 • Zoek een installatiebedrijf met ervaring in schoolgebouwen en met gebalanceerde ventilatiesystemen.
 • Zorg dat de installateur ook minimaal een jaar (liever 5 jaar) verantwoordelijk blijft voor het functioneren en het beheer en onderhoud. Leg prestatie-eisen vast in het contract.
 • Zorg voor aanwezigheid en controle op het werk en schakel een onafhankelijke deskundige in voor de oplevering.
 • Hou een deel van de aanschafkosten achter en betaal dit pas als de installatie goed werkt en de beloofde prestaties levert.
 • Hou er rekening mee dat een ventilatiesysteem goed beheer en onderhoud nodig heeft. Dit kost per lokaal rond de 80 euro per jaar. Het belangrijkste is het tweejaarlijks vervangen van de filters.
 • Kies een onderhoudsbureau dat ervaring heeft met ventilatiesystemen, want (her)inregelen en onderhoud van ventilatie en luchtbehandelingstechnieken is echt andere materie en complexer dan onderhoud van CV- en lichtinstallaties.

Adviezen voor installateurs

 • Hou er rekening mee dat schoolbesturen niet altijd deskundig zijn, geef extra informatie, betrek de gebruikers en wees servicegericht.
 • Doe aan verwachtingenmanagement: gebalanceerde ventilatie is GEEN airco; de kosten voor beheer en onderhoud zijn meestal hoger dan die van de aanschaf; ventileren kost energie; jaarlijks herinregelen en goed beheer en onderhoud zijn nodig; een luchtbehandelingskast op het dak staat misschien niet zo mooi maar zorgt wel voor een gezonde school.
 • Hou bij de keuze van het systeem rekening met de doelgroep, zowel voor de techniek als voor de kosten en beheer en onderhoud.
 • Zorg dat alles op de juiste manier is aangelegd, aangesloten en ingeregeld.
 • Geef garanties af en bied aan om minimaal een jaar lang verantwoordelijk te blijven voor het functioneren en de beloofde prestaties.
 • Geef duidelijke instructies aan de gebruikers en beheerder.
   

Aardgasvrije en frisse scholen

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Het innovatieprogramma biedt voor tien schoolgebouwen een financiële bijdrage van maximaal € 350.000 om de renovatie uit te voeren. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden ingediend.

Meer informatie over het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’.

 

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.