Frisse Scholen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Frisse Scholen

12-10-2021

Een Frisse School is een schoolgebouw (primair- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu.

In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Programma van Eisen Frisse Scholen

Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. De nieuwe versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021.

Met het PvE kunt u:

  • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vaststellen;
  • eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek;
  • offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken;
  • de uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen;
  • eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.

Met de door u geformuleerde eisen stapt u op de ontwerpers en bouwers af. U bepaart kosten door uw eisen vroeg duidelijk te hebben.

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: u kiest zelf welke eisen u opneemt en op welk niveau. U kunt kiezen uit 3 ambitieniveaus:

  • klasse C (voldoende – voldoet aan wet- en regelgeving aangevuld met basisuitgangspunten)
  • klasse B (goed)
  • klasse A (uitmuntend)

Frisse Scholen Toets

Om het gebouw/ontwerp van een Frisse School vooraf, tussentijds of achteraf te controleren, gebruikt u de Frisse Scholen Toets. U controleert dan of het voldoet aan de eerder gestelde eisen uit het Programma van Eisen Frisse Scholen. De toets kan het beste worden uitgevoerd door een deskundig en onafhankelijk adviseur.

Let op: er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe Frisse Scholen Toets. Dit naar aanleiding van de herziening van het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021. Naar verwachting is de nieuwe toets begin november 2021 op deze webpagina beschikbaar.

Tools voor scholen

Andere nuttige instrumenten voor de verduurzaming van schoolgebouwen zoals de beslisboom, vindt u op de pagina Tools voor scholen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.