Installaties goed inregelen

Goed ingeregelde klimaatinstallaties helpen om een goed binnenklimaat te realiseren met zo min mogelijk energiegebruik. Bij veel klimaatinstallaties is hiermee eenvoudig winst te behalen. Door goed in te regelen kan het energiegebruik met 25-30% dalen. Goed inregelen gaat over waterzijdige -en luchtzijdige balancering en over de instellingen.

Wanneer installaties inregelen?

Door klimaatsystemen in een gebouw onderling goed op elkaar af te stemmen, haalt u nog meer uit uw installatie. Goed ingeregelde installaties helpen bij het voorkomen van:

 • Klimaatklachten: (veel)te warm of te koud; ongelijkmatige verdeling van warmte en koude in het gebouw (bovenverdieping is altijd warmer dan de begane grond); radiator is niet te regelen met de thermostaatkraan; mensen ervaren tocht uit luchtroosters, lawaaioverlast uit de installatie.
 • Energiegebruik: het energiegebruik is onverklaarbaar (veel) hoger dan geraamd.
 • Hogere onderhoudskosten/vaker onderhoud: installaties werken op momenten dan men het niet verwacht.

Vaststellen of uw installatie goed functioneert

Door energieprofielen op te stellen van uw gas en elektriciteitsgebruik, kunt vaststellen of uw installatie goed functioneert. Een energieprofiel is een unieke handtekening van uw installatie. In een profiel worden de uurwaarden van een jaar (gasgebruik en elektragebruik) uitgezet tegen de buitentemperatuur. De puntengrafiek geeft informatie over hoe uw installatie reageert bij verschillende buitentemperaturen. Gelijktijdig verwarmen en koelen komt zo gemakkelijk naar boven.

Waterzijdig inregelen (WZI)

Voor luchtzijdig inregelen geldt hetzelfde als voor waterzijdig inregelen (WZI). Beiden zijn essentieel voor het goed functioneren van koel- en verwarmingsinstallaties. Voordelen zijn:

 • Verbetering van comfort en daarmee van arbeidsomstandigheden
 • Minder klachten van gebruikers
 • Kostenvoordeel door energiebesparing

Optimaliseren van volumestromen

WZI is het optimaliseren van de volumestromen naar radiatoren, zodat naar elke radiator op de juiste snelheid de juiste hoeveelheid water stroomt die nodig is om de ontwerptemperatuur in de ruimte te realiseren. Dit wordt bereikt door de installatie te voorzien van inregelafsluiters op elke cv-groep en de radiatoren van instelbare thermostatische radiatorkraan (TRK) en een instelbaar voetventiel. Deze voorzieningen dienen dan wel ingesteld te worden.

In de markt zijn ook zelfinstellende inregelvoorzieningen te verkrijgen. Deze zijn iets duurder, maar het inregelen wordt er wel gemakkelijker door. Het waterzijdig inregelen van een installatie moet worden uitgevoerd door een partij met kennis van zaken.

Instellingen verbeteren

Na het waterzijdig en luchtzijdig balanceren, volgt de volgende stap: uw installatie voorzien van de juiste instellingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het opwarmgedrag van de installatie en de gekozen setpoints. Als een kantoorgebouw om 08:00 open gaat mag de binnentemperatuur om 08:00 best lager dan zijn dan de ingestelde 20°C als de mensen toch wat later aanwezig zijn.
 • Het uitschakelgedrag van de installatie. Door dit goed te programmeren kan energie bespaard worden. Is afwezigheid (weekend, vakantie –en vrije dagen) goed geprogrammeerd?
 • Het timen van de vrijgave van de koelmachine/ketel. Doe dit niet te vroeg in verband met het tegengaan van gelijktijdig verwarmen en koelen.

Weerafhankelijk inregelen

De instelling van een klimaatinstallatie moet goed aansluiten bij de werkelijke koude- en warmtebehoefte. Dit wordt meestal gedaan met behulp van een weerafhankelijke regeling, waarbij wordt aangegeven hoeveel warmte of koude een installatie moet produceren bij welke buitentemperatuur. Een deskundige kan de weersafhankelijke regeling van de cv-installatie juist instellen.

In het voor- en najaar gebeurt het nog wel dat er in de ochtend flink verwarmd wordt en in de middag gekoeld moet worden. Deze energieverspilling kan worden tegengegaan door gebruik te maken van regelaars die gebruikmaken van de weersvoorspelling. Deze zorgen ervoor dat er niet meer warmte/koude aangemaakt wordt dan strikt noodzakelijk.

Aandachtspunten

Als u de installatie opnieuw laat inregelen, houd dan rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Integrale benadering: Kijk bij het (opnieuw) inregelen en instellen niet alleen naar de specifieke probleemruimtes, maar naar het effect voor het hele gebouw. Zo bespaart de HR-ketel bij het instellen van te hoge temperaturen geen gas meer. Bij een cv-installatie met een warmtepomp en gasketel zijn de juiste instellingen nog kritischer, omdat de warmtepomp niet werkt als de gevraagde temperaturen te hoog zijn.
 • Benut beschikbare warmte in en om het gebouw: Plaats de temperatuurmeter op een goede plaats in het gebouw, zodat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de interne warmtelast (gratis warmte van mensen, computers, verlichting). Als er gekoeld moet worden, maak dan eerst gebruik van de buitenlucht als deze kouder is dan de binnentemperatuur.
 • Voorkom gelijktijdig verwarmen en koelen: stel een dode band (geen actieve verwarming, geen actieve koeling) van 4-5 °C in tussen warmingsmodus en de koelmodus van de installatie.
 • Verbeter de regelbaarheid van warmte/koude: stel de stooklijn van de luchtbehandeling 's winters lager in dan gebruikelijk (max. 18°C inblazen) en de koellijn in de zomer hoger (20°C inblazen). Is er in de ruimte naverwarming of koeling, dan kan men de temperatuur ter plekke verder naar behoefte inregelen. Bij een centrale koeling kiest u voor de gemiddeld beste inblaastemperatuur.

Optimaliseren met FCIB

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ondersteunt rijksdiensten om het klimaat van gebouwen bij een laag energieverbruik zo comfortabel mogelijk te maken. Hiervoor heeft het RVB het basispakket ‘Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven van de klimaatinstallaties (FCIB)’ ontwikkeld.

De maatregelen uit dit basispakket leveren onder meer een energiebesparing van 10-15% per gebouw op en een beter binnenklimaat.

In vier stappen

Na het waterzijdig en luchtzijdig balanceren, volgt het juist instellen van uw installaties. Dat doet u door 4 stappen te doorlopen.
 > In 4 stappen uw klimaatinstallatie goed inregelen

Service menu right