Maatschappelijk vastgoed verduurzamen

Elk gebouw vraagt om een eigen aanpak om te verduurzamen. Hiervoor is voor gebouwgebruikers een op maat gesneden aanpak nodig. Op deze pagina vindt u informatie over het verduurzamen van zorginstellingen, schoolgebouwen, gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties.

Zorginstellingen

Energiekosten zijn bij uitstek een post die met weinig inspanning te beïnvloeden is. Uit onderzoek blijkt dat bij zorginstellingen met eenvoudige maatregelen al snel 15% op het energieverbruik bespaard kan worden. Een besparing van ongeveer € 2,50 per vierkante meter levert een gemiddelde instelling al snel € 20.000 per jaar op. Besparingen tot 20% zijn mogelijk indien duurzame maatregelen al in het ontwerp worden toegepast.

Checklist voor zorginstellingen

Met de checklist  ‘Energie besparen in de dagelijkse praktijk van de zorg’ kunt u op gestructureerde wijze energie besparen. In 5 stappen selecteert en implementeert u maatregelen die een beperkte terugverdientijd hebben en passen bij uw instelling.

Schoolgebouwen

De onderwijssector biedt ontzettend veel kansen voor verduurzaming van vastgoed. Schoolgebouwen zijn voor een belangrijk deel bestaande bouw. Het is een uitdaging deze panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige scholen. Meer informatie, praktische tips en voorbeelden voor het verfrissen van een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs):

Meer weten?

Gemeentelijk vastgoed

In 2020 moet Nederland 20% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, 20% minder energie verbruiken en 16% duurzame energie opwekken. Kortom, de overheid heeft ambitieuze doelen gesteld. Gemeenten hebben een belangrijke voorloperfunctie bij het behalen van deze doelstellingen.

Met het Rijk is afgesproken dat de gemeenten jaarlijks 1,5% energie besparen. Veel gemeenten zijn al druk bezig met het verduurzamen van hun vastgoed, waarbij de nadruk vooral ligt op nieuwbouw. Maar er liggen vooral kansen bij het verduurzamen van bestaand gemeentelijk vastgoed.

Sportaccommodaties

Nederland heeft een rijke sporttraditie. Ongeveer 12 miljoen Nederlanders sporten regelmatig en 5 miljoen zijn lid van een sportvereniging. Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. Zowel eigenaren als sportverenigingen profiteren van duurzame sportaccommodaties.

De afgelopen jaren zijn er dan ook steeds meer initiatieven gestart om sportaccommodaties te verduurzamen. In onderstaande publicatie staan voorbeelden ter inspiratie van sportaccommodaties die zijn verduurzaamd:

Subsidieregeling voor sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie worden gedaan bij sportaccommodaties.

Regeling specifieke uitkering sport

Om sport en beweging te stimuleren kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek komt met ingang van 1 januari 2019 te vervallen.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten een uitkering aanvragen. Dit kan via dus-I.nl

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties subsidieert de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Dit gebeurt door een verruiming van btw-sportvrijstelling met ingang van 1 januari 2019. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. U kunt desbetreffende informatie vinden op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-I).

Voorbeeld: Sportpark Zeshoeven in Udenhout

Voor Sportpark Zeshoeven in Udenhout is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar kostenbesparing op sportparken door middel van duurzame energie. Vijf sportverenigingen wekken gezamenlijk elektriciteit op en kunnen daardoor hun energierekening aanzienlijk omlaag brengen.

Service menu right