Nul op de meter

Bij een Nul op de Meter woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Verhuurders en huurders kunnen onderling een energieprestatievergoeding (EPV) afspreken. Hiermee kunnen verhuurders een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) Nul op de Meter woningen. Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. Lees meer op:

Energieprestatievergoeding - EPV

Stroomversnelling

Ongeveer de helft van de corporaties in Nederland is bezig met de verduurzaming van het woningbezit of verwachten hier op korte termijn mee aan de slag te gaan.

Op 20 juni 2013 tekenden 4 bouwers en 6 woningcorporaties de deal Stroomversnelling Koopwoningen om 11.000 woningen te renoveren tot Nul op de Meter woningen. Deze woningen vormen de opmaat voor nog eens 100.000 woningen. Ook vanuit de provincie Noord-Brabant is een Stroomversnelling opgestart, waarbij 800.000 bestaande woningen worden aangepakt. Lees meer over de stroomversnelling op:

Brochure Nul op de Meter

RVO.nl heeft de brochure ‘Nul op de Meter – Ervaringen van vernieuwers in de woningbouw’ opgesteld. In de brochure staan de resultaten van een inventarisatieonderzoek met zeven partijen die toonaangevend zijn in de ontwikkeling van vergaand energiezuinig bouwen. De koplopers laten zien dat door een kundige aanpak van het proces zowel de (energetische) kwaliteit, als de bouwtijd en de prijs-kwaliteitverhouding van woningen aanzienlijk kan verbeteren.

Service menu right