Service menu right

Verduurzaming utiliteitsbouw

Onder utiliteitsbouw vallen alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Op deze pagina vindt u informatie over maatregelen die u in deze bouwwerken kunt nemen om energie te besparen en het leefklimaat te verbeteren. Ook vindt u informatie over duurzame renovatie en nieuwbouw.

Utiliteitsbouw

Bespaar energie met simpele maatregelen

Met vrij simpele maatregelen zoals goede isolatie, het inregelen van de verwarmingsinstallatie, led-verlichting, keukenapparatuur en duurzame energie daalt uw energierekening met minimaal 10-15%.

Maak een energiebesparingsplan

Voorkom bij de verduurzaming van vastgoed dat u maatregelen neemt waarvan u later spijt krijgt. Maak een strategisch plan voor de huisvesting en gebruik daarbij een.duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP).als uitvoeringsinstrument.

Subsidies en financiering

Als gebouweigenaar of uitvoerende partij kunt u de financiering van de initiële investeringen op u nemen. In sommige gevallen kunt u daarvoor gebruikmaken van een financiële regeling van de overheid. Daarmee stimuleert de overheid vergaande maatregelen.

Benut de gebouwfunctie

De gebouwfunctie biedt mogelijkheden voor specifieke technieken en maatregelen. Ook geven de functie en het gebruik van het gebouw richting aan het proces dat u doorloopt.

Kijk naar regionale mogelijkheden

Naast een gebouwenbenadering is een gebiedsbenadering een manier waarop u aan de slag kunt gaan met verduurzaming en energiebesparing.

Combineer duurzame uitdagingen

Combineer energiebesparende maatregelen ook met andere duurzame uitdagingen.

Wet- en regelgeving

In de praktijk

Praktijkverhaal Nova college O2lab header