Maatschappelijk vastgoed | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Maatschappelijk vastgoed

In het klimaatakkoord zijn stevige doelen gesteld, met de opgave om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 1990. Ook maatschappelijke organisaties moeten hun gebouwen verduurzamen om aan deze opgave bij te dragen. Dit is een groot deel van de gebouwen in Nederland en een deel met een grote voorbeeldfunctie. Met kennis, netwerken en financiering ondersteunen wij u als gebouweigenaar bij de verduurzaming.

Lees meer over het Klimaatakkoord.

Routekaarten

Verschillende sectoren hebben een routekaart opgesteld waarin beschreven wordt hoe de sector toewerkt naar de CO2-reductiedoelen voor 2030 en 2050. We hebben voor u een overzicht gemaakt van deze sectorale routekaarten op Energieslag. Daarnaast kunt u als organisatie een plan maken voor de verduurzaming van uw eigen vastgoed in een portefeuilleroutekaart. Voor meer informatie kunt u ook bij de sectoren kijken die op deze pagina genoemd worden.

Bekijk de Sectorale routekaarten.

Kennisnetwerken en samenwerken

In het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed delen wij met andere organisaties kennis over bewezen aanpakken en praktijkvoorbeelden. Via het platform krijgt u ook antwoord op vragen en bevorderen we de ontwikkeling van innovaties en nieuwe technologieën. Op de pagina van het platform ziet u welke kennisinstelling voor uw organisatie relevant is en hoe u contact op kunt nemen.

Ga naar het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Ontzorgingsprogramma

Elke provincie bouwt aan een ontzorgingsprogramma, waarmee de provincie kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren helpt bij de verduurzaming. Vanaf 2021 kunnen deze eigenaren gebruik maken van de kennis en capaciteit van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Lees meer over het Ontzorgingsprogramma.

Wegwijzer financiering verduurzaming

De Wegwijzer financiering verduurzaming voor (klein) maatschappelijk vastgoed geeft concrete informatie toegespitst op uw situatie. U beantwoordt een paar vragen en de wegwijzer geeft uitleg over onder andere beschikbare subsidies, eigenaarschap van het vastgoed,  het benutten van natuurlijke momenten en mogelijke financieringsconstructies.

Bekijk de Wegwijzer financiering verduurzaming.

Verduurzamen utiliteitsbouw

Voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw (niet alleen maatschappelijk vastgoed) vindt u veel informatie en tools op onze website. Bijvoorbeeld:

  • overzichten van simpele besparingsmogelijkheden
  • financieringstips
  • wet- en regelgeving
  • tools voor een duurzame utiliteitsbouw
  • regionale mogelijkheden
  • manieren om duurzame uitdagingen te combineren door bijvoorbeeld natuurinclusief te bouwen
  • maatschappelijk verantwoord inkopen

Kijk hiervoor op onze pagina Verduurzaming utiliteitsbouw.

Voorbeelden

  • Praktijkverhalen Gebouwen: verhalen uit de praktijk over energiebesparing en maatregelen om het binnenmilieu te verbeteren. De verhalen gaan over woningen en allerlei utiliteitsgebouwen.
  • Podium duurzame gebouwen:  een overzicht van de door RVO geselecteerde innovatieve, energiezuinige en duurzame projecten in de gebouwde omgeving. U kunt zoeken op een kaart wat er bij u in de buurt gebeurt.
  • Energieslag: de digitale ontmoetingsplek over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deel uw ervaringen en stel uw vragen.

Zorggebouwen

Zorg

Sportaccommodaties

Sport

Onderwijsgebouwen

Onderwijs

Monumenten en musea

Monumenten

Gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.