Verduurzaming gebouwen – Gemeentelijk vastgoed | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verduurzaming gebouwen – Gemeentelijk vastgoed

09-04-2021

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie in de energietransitie. Gemeenten kunnen dit samen oppakken met andere overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De verduurzaming van het eigen gemeentelijk vastgoed moet haalbaar, betaalbaar en financierbaar zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor het maatschappelijk vastgoed in de gemeente. De ambitie vanuit het klimaatakkoord is om het maatschappelijk vastgoed in 2050 CO2-arm te hebben.

Routekaarten

De sectorale routekaart voor gemeentelijk maatschappelijk vastgoed beschrijft hoe gemeenten het streef- en einddoel voor CO2-reductie in 2030 (49%) en 2050 (95%) kunnen halen. De routekaart geeft inzicht in waar gemeenten nu staan met het gemeentelijk vastgoed. En hoe zij daarna op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken naar CO2-arm en aardgasvrij vastgoed.

Gemeenten moeten elke 4 jaar aangeven hoe zij dit aanpakken binnen de eigen vastgoedportefeuille Ze maken hiervoor een portefeuilleroutekaart of duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). De leidraad en het sjabloon  ondersteunen u als gemeenten bij het opstellen van een portefeuilleroutekaart:

Energielabels

Voor alle utiliteitsgebouwen geldt een energielabelplicht bij oplevering, verkoop en verhuur.

Bij publiek toegankelijke overheidsgebouwen met een minimale grootte van 250m2 is hiernaast altijd een zichtbaar energielabel verplicht.

Vanaf 2023 geldt de energielabel C-verplichting voor alle kantoren in Nederland. Ook kantoren in eigendom van gemeenten moeten voldoen aan deze energielabelverplichtingen.

Financiering

Deze hulpmiddelen ondersteunen u bij de financiering van de verduurzamingsopgave:

Maatschappelijk vastgoed

Gemeenten en het maatschappelijk vastgoed kunnen ondersteuning krijgen van de volgende regelingen:

  • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed: vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Zij kunnen gebruik maken van advies en ondersteuning voor het verduurzamen van hun gebouwen. Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020 komen in aanmerking voor dit programma. Maar ook schoolbesturen, zorgaanbieders, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen in uw gemeente. kunnen in aanmerking komen voor dit programma.
  • Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS): De SUVIS-regeling is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. De regeling is open van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
  • Regeling specifieke uitkering stimulering sport: Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. De uitkering is bedoeld voor investeringen in bouw en onderhoud van accommodaties en in de exploitatie van sportaccommodaties.

Verduurzaming Utiliteitsbouw

Voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw vindt u veel informatie en tools op onze website. Bijvoorbeeld financieringstips, besparingsmogelijkheden en informatie over wet- en regelgeving.

Kijk hiervoor op onze pagina Verduurzaming utiliteitsbouw.

Interessant voor gemeenteambtenaren

  • Op de pagina voor decentrale overheden vindt u een overzicht van relevante informatie voor gemeenten, provincies en waterschappen. Ook komt u via deze pagina in contact met onze regio-liaisons en meldt u zich aan voor de nieuwsbrief decentrale overheden.
  • De duurzaam gemeentelijk vastgoed groep op Energieslag is onze digitale ontmoetingsplek voor gemeenteambtenaren die zich bezig houden met de verduurzamingsopgave.
  • Het VNG-forum biedt gemeenten een platform om in contact te komen met collega’s in andere gemeenten, vragen te stellen en kennis uit te wisselen.
  • Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professional in maatschappelijk vastgoed.

Praktijkvoorbeelden verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Praktijkvoorbeelden bij verschillende gemeenten:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.