Verduurzaming onderwijsgebouwen - primair en voortgezet onderwijs | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verduurzaming onderwijsgebouwen - primair en voortgezet onderwijs

06-09-2021

De onderwijssector biedt nog veel kansen voor verduurzaming. Het is een uitdaging voor veel bestaande onderwijsbestuurders om hun panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige gebouwen. De informatie op deze pagina helpt hierbij.

Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en is betaalbaar. Bij primair en voortgezet onderwijs spelen schoolbesturen en de gemeenten een belangrijke rol in deze verduurzaming.

Kijk hier voor verduurzaming onderwijsgebouwen mbo, hbo en wo.

Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen

In de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen beschrijven de PO-raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wat er moet gebeuren om de duurzaamheidsambities te realiseren.

Ruimte-OK: kennis en ondersteuning

Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteunt het primair en voortgezet onderwijs bij het verduurzamen van vastgoed. Vanuit de programma’s Scholen op koers naar 2030 en Scholen besparen energie voorziet Ruimte-OK gemeenten en schoolbesturen van advies, informatie en praktijkverhalen. Ruimte-OK neemt ook deel aan het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

SUVIS-uitkering

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Het budget van de SUVIS-regeling is opgehoogd. De SUVIS is daarom weer open van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Lees meer over SUVIS.

Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Programma van Eisen Frisse Scholen

Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. U kunt bouw- en ontwerpkosten besparen door uw eisen in een vroeg stadium te bepalen. Deze versie is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021. Download het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021 hieronder.

Met het PvE Frisse Scholen 2021 kunt u:

  • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vaststellen;
  • eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek;
  • offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken;
  • de uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen;
  • eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.
Het PvE is opgesteld als een menukaart. U bepaalt zelf welke eisen u opneemt en op welk niveau. U kunt kiezen uit 3 ambitieniveaus:
  • klasse C (voldoende – voldoet aan wet- en regelgeving aangevuld met basisuitgangspunten)
  • klasse B (goed)
  • klasse A (uitmuntend)

Frisse Scholen Toets

Met de Frisse Scholen Toets kunt u vooraf, tussentijds of achteraf controleren of het gebouw/ontwerp van een Frisse School voldoet aan de gestelde eisen uit het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021. Deze toets kunt u het beste laten uitvoeren door een deskundig en onafhankelijk adviseur. Let op: er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe Frisse Scholen Toets. Naar verwachting vindt u de nieuwe toets begin 2022 op deze pagina.

Beslisboom verduurzaming scholen PO en VO

De Beslisboom verduurzaming scholen helpt schoolbesturen bij het kiezen van de beste aanpak voor het verduurzamen van schoolgebouwen. De Beslisboom geeft een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over uit- en aanbestedingsprocedures.

Ga naar de Beslisboom verduurzaming scholen PO en VO.

Vergelijking 5 schoolventilatiesystemen

Deze vergelijkingstabel geeft een handig overzicht van 5 veel toegepaste ventilatiesystemen met tekeningen en foto’s. Inclusief kostenindicatie en aandachtspunten voor bouwkundige en installatietechnische inpassing. Alle 5 ventilatiesystemen garanderen een gezonde binnenlucht als ontwerp, aanleg, gebruik, beheer en onderhoud goed zijn geregeld. U behaalt dan minimaal klasse B van het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021.

Download de Vergelijking 5 schoolventilatiesystemen voor bestaande PO en VO scholen.

Verduurzaming utiliteitsbouw

Voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw vindt u veel informatie en tools op onze website. Bijvoorbeeld financieringstips, besparingsmogelijkheden en informatie over wet- en regelgeving.

Kijk hiervoor op onze pagina Verduurzaming utiliteitsbouw.

Meer informatie en voorbeelden

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.