Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

03-08-2021

Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Via dit programma kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed gebruik maken van advies en ondersteuning op maat.

Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren bieden begeleiding bij:

 • het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
 • de financieringsmogelijkheden;
 • het opstellen van een plan van aanpak;
 • het vinden van een uitvoerende partij.

Het budget voor het nemen van de verduurzamingsmaatregelen valt niet binnen het programma.

Provincies maken gebruik van de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed, die het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter beschikking stelde. De activiteiten in de ontzorgingsprogramma's moeten voor 1 januari 2024 afgerond zijn. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt ondersteuning aan de provincies bij de uitvoering van hun ontzorgingsprogramma's.

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

De ontzorgingsprogramma’s van de provincies moeten zich richten op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Daaronder worden verstaan:

 • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in eigendom
 • eerstelijnszorg en zorgaanbieders in langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwen in eigendom
 • culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom

Provinciale programma’s

Het ontzorgingsprogramma is voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, waaronder gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, stichtingen in de langdurige zorg, eerstelijnszorgaanbieders, sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente, culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) en buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra.

Bent u geïnteresseerd in het ontzorgingsprogramma en wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw provincie. Soms vindt u al meer informatie op de website:

Aanmelden als duurzaamheidscoach of projectfacilitator

De provincies werven hun eigen duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren. Meer informatie hierover vindt u op Energieslag.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.