Verduurzaming gebouwen - Kantoren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verduurzaming gebouwen - Kantoren

De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten, heeft voor kantooreigenaren grote gevolgen. Om te voldoen aan de wet moeten zij hun kantoren verduurzamen. Dat betekent in veel gevallen renoveren.

Aan een modern kantoor worden veel eisen gesteld. Zo moet het een gezonde, veilige en prettige werkplek zijn. Het liefst met zo laag mogelijke on- en energiekosten en gebouwd voor de toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de opdrachtgever of eigenaar inzicht nodig in verschillende zaken:
•    minimale wettelijke vereisten;
•    stappenplan voor een beter kantoorpand;
•    technische mogelijkheden;
•    financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Op deze pagina vindt u informatie over wetgeving en stappen die u kunt nemen om energie te besparen en om uw gebouw te verduurzamen. De links verwijzen door naar inhoudelijk pagina’s.

Kantoorpanden

Wetten en regels

De Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van energie moet uiteindelijk leiden tot minder energiegebruik, maar is best ingewikkeld. Waaraan u moet voldoen, hangt af van een aantal zaken. Hoeveel energie u verbruikt, of u eigenaar bent en wat u precies wilt doen. Om het u makkelijker te maken heeft RVO de Wetchecker energiebesparing gemaakt.

Gezonde kantooromgeving

Een gezonde kantooromgeving wordt steeds belangrijker. Het verlaagt gezondheidsklachten en verhoogt het welzijn van medewerkers. Er bestaan verschillende wetten, richtlijnen en besluiten die zorgen voor een gezonde werkplek, zoals het Bouwbesluit, de Tabakswet en de Warenwet. Bij een gezonde werkplek denken we aan frisse lucht, prettige temperatuur, voldoende ramen voor goed (dag)licht en uitzicht en zonder geluidsoverlast. Maar ook het gebruik van natuurlijke materialen en planten zorgen voor een fijne werkomgeving.

Makkelijk energie besparen

Zo’n 80% van de kantoren in Nederland verspilt gemiddeld 25-30% energie. Deze verspilling terugdringen is de makkelijkste manier om energie te besparen en ook wettelijk verplicht (maatregel EBS). Het Energieregistratie - en Bewakingssysteem (EBS) en Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO) helpen u om de energierekening laag te houden.

Subsidies en financiering overheid

Om de kosten van energiebesparende maatregelen te verminderen of om de productie van duurzame elektriciteit te verbeteren, biedt de overheid een aantal financiële ondersteuningen. Deze verdeeld in een aantal categorieën:

  • Subsidies
  • Belastingvoordelen
  • Rentevoordelen
  • Duurzame energieproductie
  • Kredieten en garanties

Op subsidiewijzer van RVO kunt u alle financiële regelingen vinden die RVO uitvoert. Daarnaast staan hieronder links naar de belangrijkste mogelijkheden voor ondersteuning.

Voorbereid op de toekomst

Hoewel de eisen voor kantoren in de toekomst nog niet precies bekend zijn, is het idee achter ‘Paris Proof’ (energielabel  A+++ of beter) duidelijk. Er mag 50 kWh/m2 van het openbare net worden gehaald. Dit resultaat kan in een keer gehaald worden of in stappen. Belangrijk is om te weten welk doel tegen welke kosten te halen valt. De opties zijn beperkt: slopen en nieuwbouw, renoveren of  huren.  Leg daarom alle doelen vast en bespreek het plan van aanpak met architecten, bouwbedrijven en installateurs.

Duurzame kantoren in de praktijk

Er zijn steeds meer goede voorbeelden van duurzame kantoren. Veelbelovend zijn de voorbeelden waarbij met de besparingen van de energierekening de investeringskosten worden terugbetaald. Op Podium vindt u een kaart van Nederland met mooie vernieuwende projecten. Op de websites van keurmerken BREEAM en GPR staan door hen gecertificeerde kantoorpanden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.