Service menu right

Verduurzaming gebouwen - Monumenten en musea

In Nederland hebben we rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten. Deze zijn vaak al honderden jaren oud en daarom vanuit dat oogpunt al heel circulair en duurzaam. Toch moeten ze ook toekomstbestendiger en energiezuiniger worden, met minder CO2-uitstoot. Ook moeten ze aan de eisen en wensen van de huidige tijd voldoen.  

Maar hoe maak je een monument toekomstbestendig? Hoe behoud je daarbij de monumentale waarde van het gebouw? Dit vraagt om een passende aanpak, want ieder monument is anders. Denk aan functie, grootte en vorm.

Het duurzamer maken van een monument start vaak met kleine maatregelen. Denk aan: energiezuinige CV, tochtstrips of gordijnen/luiken voor de ramen. Maar ook grotere maatregelen zijn mogelijk, zoals zonnepanelen voor het opwekken van energie, warmte-installaties, isolatie of speciale bouwmaterialen. Op deze pagina vindt u informatie over wat u kunt doen om monumenten duurzamer te maken.

Monumenten en museumgebouwen

Makkelijk energie besparen

Start met het bekijken van uw energieverbruik. Hoe hoog is dit? Ga bijvoorbeeld eens na welke apparaten veel elektriciteit verbruiken. Uw verbruik is bepalend voor de vervolgstappen. Met vrij eenvoudige maatregelen kunt u zelf snel aan de slag. Denk aan het inregelen van installaties of energiezuinige verlichting.

Maak een energiebesparingsplan

Schakel altijd een expert in als u een integraal plan gaat opstellen voor uw monument, of vraag uw gemeente om hulp. Een planmatige aanpak voor het verduurzamen van vastgoed voorkomt dat u maatregelen neemt waar u later spijt van krijgt. Ook zijn sommige maatregelen op natuurlijke momenten voordeliger dan op zelfstandige momenten.

Regel uw financiering

Aan de slag gaan met uw monument vraagt om een investering. Om u hierbij te ondersteunen zijn er verschillende financiële regelingen.

Combineer duurzame uitdagingen

Bij de verduurzaming van monumenten komt veel meer kijken dan het besparen of opwekken van energie. Kijk bijvoorbeeld ook naar het gebruik van materialen.

Wet- en regelgeving

Monumenten doen mee in de energietransitie, maar vragen wel om een maatwerkaanpak. Daarom zijn ze soms uitgezonderd van verplichtingen. Verkoopt of verhuurt u een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan heeft u de verplichting om een energielabel te hebben. Bij rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten geldt deze verplichting niet.