Verduurzaming gebouwen - Onderwijs | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verduurzaming gebouwen - Onderwijs

De onderwijssector biedt nog veel kansen voor verduurzaming. Voor veel bestaande onderwijsbestuurders is een uitdaging hun panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige scholen. Maar wie is verantwoordelijk voor de verduurzaming van de gebouwen? Bij primair en voortgezet onderwijs hebben gemeenten een belangrijke rol. Bij middelbaar -, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs hebben de instellingen grotendeels zelf zeggenschap over het vastgoed.

De aanpak van verduurzaming vertoont dan ook verschillen. RVO biedt uiteenlopende ondersteuning voor de verschillende onderwijssectoren. Op deze pagina vindt u informatie over maatregelen die u kunt treffen om energie te besparen en uw leefklimaat te verbeteren. Ook vindt u informatie over duurzame renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen.

Onderwijsgebouwen

Makkelijk energie besparen

Een duurzaam huisvestings- en onderhoudsplan biedt mogelijkheden om tot gezonde, duurzame en betaalbare scholen te komen. Het integreren van duurzame aspecten in zo’n plan resulteert in een duurzamer gebouw en bespaart ook geld.

Planmatig energie besparen

Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Een goed binnenklimaat verlaagt gezondheidsklachten en verhoogt het welzijn van leerlingen en personeel.

Subsidie en financiering

Veel schoolbesturen en gemeenten hebben bij nieuwbouw of verbetering van scholen te maken met krappe budgetten. Toch lukt het sommige schoolbesturen en gemeenten om voor een energiezuinige en frisse school te zorgen.

Duurzaam en gezond gebouw

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe onderwijsgebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Recente voorbeelden uit de praktijk laten zien dat onderwijsgebouwen met een zeer lage energieprestatie goed haalbaar zijn.

Wetten en regels

In 2019 zijn onderwijsinstellingen verplicht te melden welke Erkende Maatregelen zijn uitgevoerd. De verplichting geldt voor inrichtingen waarvan het jaarlijks energieverbruik hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalenten).

Duurzame schoolgebouwen in de praktijk

Er zijn steeds meer inspirerende voorbeelden van verduurzaming van onderwijsgebouwen. In alle lagen van het onderwijs zijn en komen er innovatieve energiezuinige nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.