Service menu right

Wetten en regels gebouwen

Bij het verduurzamen van een gebouw of woning krijgt u te maken met een pakket aan wetten en regels. Naast het Bouwbesluit zijn dit bijvoorbeeld de EPC-eisen en het verplichte energielabel. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Wet- en regelgeving

De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De huidige regelgeving voor gebouwen vanuit de EPBD staat in het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) en de Regeling energieprestatie gebouwen (REG).

Rapportages

Vanuit de EPBD Recast moeten alle lidstaten van de Europese Unie (EU) verantwoording afleggen over het gevoerde energiezuinigheidsbeleid voor gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van kostenoptimaliteitsberekeningen. Hieronder staan de belangrijkste rapportages die Nederland hierover aan de EU heeft aangeboden.