Activiteitenbesluit gebouwen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen - met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Het gaat om de bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Activiteitenbesluit en -regeling

Energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. Voor gebouwen zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Voor 19 bedrijfstakken zijn er Erkende Maatregelen energiebesparing. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Erkende maatregelen

Voor 19 bedrijfstakken zijn Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Zo zijn er EML voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel.

Deze erkende maatregelen zijn inclusief duurzaam beheer en onderhoud (DBO). Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)  staat nu als maatregel op deze lijst.

Op InfoMil kunt u bekijken welke maatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn.

Kantoren met Energielabel C

Als een kantoor een Energielabel C wil bereiken, dan moeten er gebouwgebonden energiebesparende maatregelen voor verwarming, isolatie, verlichting en ventilatie worden uitgevoerd. Aandachtspunt blijft een doelmatig beheer en onderhoud.

Energielabel C kantoren

Nieuwe sectoren en bedrijfstakken

Er zijn ook erkende maatregelenlijsten voor andere sectoren Op InfoMil vindt u de laatste updates en informatie.

Maatregelen doelmatig DBO

Voor de erkende maatregelen zijn er ook doelmatig beheer en onderhoud (DBO) maatregelen. De maatregelen DBO vormen een belangrijk onderdeel van het toezicht op de erkende maatregelen energiebesparing. Ze geven namelijk aan hoe erkende maatregelen beheerd en onderhouden moeten worden.

Toezicht van omgevingsdienst

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de regeling omtrent de erkende maatregelen? Dan voldoet de organisatie aan de energiebesparingsverplichting. Vaak begint het bevoegd gezag met een gesprek om bedrijven te stimuleren om maatregelen te nemen. Als stok achter de deur is er de dwangsom. Omgevingsdienst NL is de vereniging van alle Omgevingsdiensten. InfoMil is het kenniscentrum voor het bevoegd gezag en omgevingsdiensten.

Energie Prestatie Keuring

Om als bedrijf snel en eenvoudig te zien dat er wordt voldaan aan de wetgeving is het instrument Energie Prestatie Keuring (EPK) ontwikkeld. De EPK helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van (de resultaten van de) energiebesparende maatregelen.

> Energie Prestatie Keuring

 

Split incentives

Soms kan er sprake zijn van een split incentive, waarbij de belangen tussen verhuurder en gebruiker/huurder van een gebouw verschillen. Een verhuurder investeert bijvoorbeeld in maatregelen voor energiebesparing, maar de gebruiker van het gebouw profiteert van de lagere energiekosten.

Oplossing

Deze split incentives zijn een privaatrechtelijke kwestie tussen huurder en verhuurder of beheersorganisatie. Het economische probleem moet in de eerste plaats dus worden opgelost door de marktpartijen onderling. Platform Duurzame Huisvesting biedt oplossingen die split incentives voorkomen.

De komende jaren zullen veel splits zich op natuurlijke momenten oplossen. Oude huurcontracten lopen immers af. In een nieuw huurcontract kunnen nieuwe afspraken komen. Moet u een nieuw huurcontract afsluiten? Neem dan energiebesparende maatregelen mee als onderdeel van het contract. Maak afspraken over wie welke maatregelen neemt.
 
Het Platform Duurzame Huisvesting heeft met een aantal stakeholders een handreiking opgesteld die het voor toezichthouders makkelijk moet maken om het gesprek aan te gaan met huurder en verhuurder. De handreiking is concreet uitgewerkt in een checklist die inzichtelijk voor alle toezichthouders is te gebruiken.
Splitincentive-banner

 

Service menu right