Activiteitenbesluit gebouwen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten.

Activiteitenbesluit en -regeling

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen aangewezen. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Erkende maatregelen

Voor de gebouwde omgeving zijn erkende maatregelen aangewezen voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel.

Deze erkende maatregelen zijn inclusief duurzaam beheer en onderhoud (DBO). Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)  staat nu als maatregel op deze lijst.

Op Infomil kunt u bekijken welke maatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn.

Kantoren met Energielabel C

Van kantoren met een Energielabel C wordt verwacht dat zij voldoen aan de gebouwgebonden maatregelen over de verwarmingsinstallatie, isolatie van de buitenmuur, vaste verlichting en ventilatie-installatie. Aandachtspunt blijft een doelmatig beheer en onderhoud.

Energielabel C kantoren

Nieuwe sectoren en bedrijfstakken

Er zijn ook erkende maatregelen lijsten voor andere sectoren Zie de website van InfoMil voor de laatste updates en informatie.

Maatregelen doelmatig DBO

Voor de erkende maatregelen zijn ook doelmatig beheer en onderhoud (DBO) maatregelen vastgesteld. De maatregelen DBO vormen een belangrijk onderdeel van het toezicht op de erkende maatregelen energiebesparing. Ze geven namelijk aan hoe erkende maatregelen beheerd en onderhouden moeten worden.

Toezicht van omgevingsdienst

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de regeling omtrent de erkende maatregelen? Dan voldoet de organisatie aan de energiebesparingsverplichting. Vaak begint het bevoegd gezag met een gesprek om bedrijven te stimuleren om maatregelen te nemen. Als stok achter de deur is er de dwangsom. Omgevingsdienst NL is de vereniging van alle Omgevingsdiensten. InfoMil is het kenniscentrum voor het bevoegd gezag en omgevingsdiensten.

Energie Prestatie Keuring

Om als bedrijf snel en eenvoudig te zien dat er wordt voldaan aan de wetgeving is het instrument Energie Prestatie Keuring (EPK) ontwikkeld. De EPK helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van (de resultaten van de) energiebesparende maatregelen.

> Energie Prestatie Keuring

FEM

Om snel te zien of een bedrijf voldoet aan alle erkende maatregelen, is het Filterinstrument Erkende Maatregelen (FEM) ontwikkeld. Het FEM helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van de maatregelen.

Split incentives

Soms kan er sprake zijn van een split incentive, waarbij de belangen tussen verhuurder en gebruiker/huurder van een gebouw verschillen. Een verhuurder investeert bijvoorbeeld in maatregelen voor energiebesparing, maar de gebruiker van het gebouw profiteert van de lagere energiekosten.

Oplossing

Deze split incentives zijn een privaatrechtelijke kwestie tussen huurder en verhuurder of beheersorganisatie. Het economische probleem moet in de eerste plaats dus worden opgelost door de marktpartijen onderling. Platform Duurzame Huisvesting biedt oplossingen die split incentives voorkomen.

De komende jaren zullen veel splits zich op natuurlijke momenten oplossen. Oude huurcontracten lopen immers af. In een nieuw huurcontract kunnen nieuwe afspraken komen. Moet u een nieuw huurcontract afsluiten? Neem dan energiebesparende maatregelen mee als onderdeel van het contract. Maak afspraken over wie welke maatregelen neemt.
 
Het Platform Duurzame Huisvesting heeft met een aantal stakeholders een handreiking opgesteld die het voor toezichthouders makkelijk moet maken om het gesprek aan te gaan met huurder en verhuurder. De handreiking is concreet uitgewerkt in een checklist die inzichtelijk voor alle toezichthouders is te gebruiken.
Splitincentive-banner

 

Service menu right