Energie-Index

Energieprestatiecertificaat woningbouw heet per 1 januari 2015 Energie-Index (EI). De Energie-Index is een vrijwillig instrument waarmee een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen is dan via het energielabel.

 

Wat is de Energie-Index?

De Energie-Index is met name van belang voor verhuurders van woningen die onder de liberalisatiegrens liggen, want:

  • De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.
  • Woningcorporaties kunnen de Energie-Index ook gebruiken om de investeringen van hun woningvoorraad te waarderen en bepalen. Als een verhuurder meerdere, vergelijkbare woningen heeft, is het mogelijk om op basis van representativiteit deze sneller en goedkoper tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index.
  • Woningcorporaties en verhuurders hebben een Energie-Index nodig om in aanmerking te komen voor subsidies, waaronder de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en de Fonds energiebesparing huursector (FEH) lening.
  • Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze mogen net als woningcorporaties een Energie-Index laten opstellen, maar kunnen ook kiezen voor een energielabel. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke verplichting om op een transactiemoment een label te overhandigen.

Energie-Index: 150 kenmerken

Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur (BRL9500-01). Een energieadviseur komt langs en neemt ongeveer 150 kenmerken van de woning op. Dit betekent in de praktijk dat de energieadviseur de afmetingen van de woning in detail opmeet, noteert wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengt welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekent hij vervolgens het Energie-Index-getal (geen letter). De Energie-Index van de woning is dus gebaseerd op de werkelijke energetische kwaliteit van de woning.

Woningwaarderingsstelsel

Energielabel opgesteld vóór 1 januari 2015

Een energielabel dat is afgegeven vóór 1 januari 2015 is opgesteld met een voorloper van de huidige methode. Deze energielabels hebben wel een rechtstreekse koppeling met het woningwaarderingsstelsel. Dit label mag niet ouder zijn dan 10 jaar (na opnamedatum).

Woningwaarderingsstelsel

Het energielabel van na 1 januari 2015 is niet te gebruiken voor het bepalen van de huurpunten voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hiervoor is de Energie-Index nodig. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de koppeling tussen de labels, Energie-Index en huurpunten.

Automatisch definitief energielabel

Bij registratie van de Energie-Index door de energieadviseur wordt automatisch een definitief energielabel gegenereerd. De hoogte van het  energielabel is gebaseerd op de 10 belangrijkste kenmerkenwaarden van de woning. Deze 10 kenmerkwaarden worden bij het registreren van een Energie-Index automatisch door de Energie-Index software afgeleid uit de uitgebreide Energie-Index-invoer. De invoer van de Energie-Index gaat als het ware door een ‘trechter’, waarbij de uitgebreide invoer wordt samengevat en vereenvoudigd tot de 10 kenmerkwaarden. De berekeningen en uitkomsten van het energielabel en de Energie-Index zullen dus niet exact hetzelfde zijn. De energieadviseur hoeft geen extra handelingen uit te voeren voor het genereren van het energielabel, dit gaat automatisch.

Voor meer informatie over de verschillen tussen de Energie-Index, het energielabel en de EPC zie:

> Verschil Energie-Index en Energielabel
> Verschil Energie-Index en EPC

Hoe werkt het automatische energielabel in de praktijk?

Voorbeeld: gevelisolatie

Om de werking van de automatische omzetting van de invoer van de Energie-Index naar de invoer van het energielabel te verduidelijken met een voorbeeld, focussen we op de isolatie van een gevel:

Parameters energielabel

Op een vergelijkbare manier worden ook de installatietechnische kenmerken van de woning vertaald naar de paramaters van het energielabel. Deze vertaling vindt automatisch in de Energie-Index software plaats. Komen de parameters op de pdf-energielabel niet overeen met uw invoer in de EI-software? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Zij kunnen dan samen met u nagaan waardoor dit veroorzaakt wordt.

Meer weten?

Service menu right