De Energie-Index en het Energielabel

De energiezuinigheid van bestaande woningen is te bepalen via twee verschillende methoden: het energielabel via energielabelvoorwoningen.nl en de Energie-Index.

De rekenmethode die achter het energielabel schuilgaat is gebaseerd op dezelfde rekenmethode als de Energie-Index. Alleen is de methode die gebruikt wordt bij energielabelvoorwoningen.nl vereenvoudigd.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Verschillende doelgroepen

De twee methoden zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen.

  • De methode via energielabelvoorwoningen.nl geeft snel inzicht in de energetische kwaliteit van de woning, de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren en is bedoeld als bewustwordingsinstrument voor eigenaren van woningen.
  • De Energie-Index (EI) is vooral bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens. De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning.

Twee methoden: 10 versus 150 kenmerken

De Energie-Index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning. Het energielabel dat wordt bepaald via energielabelvoorwoningen.nl is gebaseerd op de 10 belangrijkste kenmerken van de woning.

Een energielabel kan op twee manieren aangevraagd worden:

  • Rechtstreeks: Op de website www.energielabelvoorwoningen.nl kunnen woningeigenaren zelf het energielabel aanvragen door de 10 kenmerken van de woning op te geven. Daar waar nodig leveren zij bewijsmateriaal aan. een erkend deskundige keurt vervolgens het bewijsmateriaal.
  • Via de EI-route: Via een energieadviseur kunnen woningeigenaren een Energie-Indexberekening laten uitvoeren. Deze route is met name bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens.

Labelletters en de Energie-Index

In het merendeel van de gevallen zal de labelletter vastgesteld via de EI (WWS-klasse) en via energielabelvoorwoningen.nl dicht bij elkaar in de buurt liggen. Er zijn echter een aantal parameters die soms gebruikt worden in een EI-berekening die er voor kunnen zorgen dat de labelletters wat uit elkaar liggen (dit kan zowel hoger als lager uitvallen).
Op het afschrift van een energielabel via de EI-route staat dat de labelletter gebaseerd is op de Energie-Index.

Service menu right