Energielabel zakelijke doelgroep

Woningcorporaties of verhuurders

Bij (nieuwe) verhuur is een geldig energielabel verplicht. Dit label geeft u als verhuurder aan uw huurder. Voor de verhuur van woningen onder de liberalisatiegrens heeft u een Energie-Index nodig. Deze telt namelijk mee voor het puntenaantal in het woningwaarderingstelsel (WWS). Bij de Energie-Index ontvangt u gratis een definitief energielabel van RVO.nl. Dit kunt u aan uw huurder geven. Verder is de Energie-Index nodig om in aanmerking te komen voor diverse subsidies.

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven

Bij de verkoop en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Als verkoper moet u dus bij de oplevering van een woning een energielabel aan de koper geven. Dit staat los van het verkoopmoment of de overdracht bij de notaris. Gezien in veel gevallen de oplevering later plaatsvindt.

Er zijn twee soorten energielabels:
  • Definitief energielabel woningen
  • Energielabel utiliteitsgebouwen

Uitzondering op de regel is als een partij opdracht heeft gegeven voor de bouw van de woning(en) en na de oplevering de eigenaar is. Heeft deze eigenaar de volledige zeggenschap over de bouw, dan is hij verplicht te zorgen voor een energielabel.

Energielabel aanvragen voor nieuwbouw

Om het energielabel te regelen is eerst een koppelingsverzoek nodig. Deze aanvraag loopt via energielabelvoorwoningen.nl. Tijdens het koppelingsverzoek voor een nieuwbouwwoning wordt gevraagd om bewijslast te uploaden via de webapplicatie. Uit deze documenten blijkt dat een aannemer of (project) ontwikkelaar gerechtigd is om voor de woning een energielabel aan te vragen. De projectontwikkelaar/aannemer dient de volgende bewijzen op te voeren:

  • gemeentelijk huisnummerbesluit
  • aannemers- of koopovereenkomst
  • omgevingsvergunning (bouwvergunning)

Indienen koppelingsverzoek

U kunt een koppelingsverzoek indienen voor meerdere nieuwbouwwoningen uit één project. U uploadt dan het bewijs bij één projectwoning, dat voor meerdere woningen uit het project geldt. Voor alle andere projectwoningen dient u alsnog het koppelingsverzoek per woning aan te vragen, maar dit kan dan zonder het uploaden van het bewijs. Zie de ‘FAQ Hoe werkt het koppelingsverzoek?’ voor meer informatie.

Alternatief voor koppelingsverzoek

Er kunnen situaties voorkomen waardoor een koppelingsverzoek voor nieuwbouw niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als er nog geen adres is toegekend of als u voor het gehele woningproject in één keer een definitief energielabel wil aanvragen. Een alternatief is om een gecertificeerd bedrijf een Energie-Index op te laten nemen voor uw project. Hierbij wordt automatisch per woning een definitief energielabel verstrekt. Deze route is duurder dan alleen een definitief energielabel registreren, maar vraagt van u minder administratieve handelingen.

Makelaars

Als makelaar bent u verplicht voor uw klanten om het energielabel te vermelden in advertenties. Bijvoorbeeld op woningaanbodwebsites, in etalages en gedrukte media.

Advertentieplicht bij koop en verhuur

De makelaar die een woning aanbiedt op de woningmarkt moet in de advertenties in commerciële media, de letter of een lettercombinatie van het energielabel vermelden. Lees ook BEG Artikel 2.3. Ter ondersteuning van deze advertentieplicht is er een set energielabel-logo’s die u kunt downloaden.

Verkoopbrochure als bewijsmateriaal

Woningeigenaren die een energielabel aanvragen, moeten de energiemaatregelen in hun huis kunnen bewijzen. In de verkoopbrochure staan de kenmerken van de woning en kan als bewijs dienen bij de aanvraag van een energielabel. Eisen aan de brochure zijn:

  • Kenmerken moeten helder omschreven zijn en/of via foto’s zijn opgenomen.
  • De naam van de makelaar en het adres/bouwlocatie moeten duidelijk zijn aangeven.

De kenmerken kunnen in één keer worden bewezen als de verkoopbrochure een overzichtspagina bevat met alle energetische kenmerken, opgesteld volgens een verplicht format. Een makelaar kan als service aan zijn klanten zo’n overzichtspagina toevoegen aan zijn verkoopbrochure. Ook kan de verkoopbrochure worden geüpload voor elk te bewijzen woningkenmerk apart. Bij twijfel of onduidelijkheid kan om aanvullend bewijs gevraagd worden.

Notaris

Bij de verkoop en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Verkopers van woningen riskeren anders een boete die kan oplopen tot € 405. Voor bijvoorbeeld kantoren kan deze oplopen tot € 20.250.

U kunt nagaan of er een officieel geldig energielabel is via de database EP-online. Deze registratie is actueel en rechtsgeldig. Als er geen geldig energielabel is, mag u de overdracht overigens gewoon afhandelen. De wettelijke plicht ligt namelijk bij de verkoper. Wel geldt dan voor u de zorgplicht: meldt dat de verkoper in overtreding is en een boete riskeert.

Service menu right